Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ
 • Дата на раждане : 11/02/1972 Ямбол, България
 • Професия: фармацевт;
 • Езици: английски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: borislav.borisov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по образованието и науката
  член 10/05/2017 - до момента
  Комисия по здравеопазването
  член 10/05/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Белгия
  председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - САЩ
  член 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  28/07/2017
  Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце.
  Отговорено в зала на 28/07/2017.
  12/04/2019
  Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно централизирана обществена поръчка за търговия на лекарствени продукти.
  Отговорено в зала на 12/04/2019.
  31/05/2019
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух с екологичен обществен транспорт.
  Отговорено в зала на 31/05/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС