Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
  • Дата на раждане : 10/10/1980 Бургас, България
  • Професия: политолог;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: toma.bikov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по отбрана
член 23/07/2020 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Черна гора
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС