Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
  • Дата на раждане : 24/06/1986 Елин Пелин, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: vasil.tsvetkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 19/04/2019 - 31/05/2019
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно включена мярка за подкрепа на реформата в сектор здравеопазване за реформиране на спешната помощ.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
24/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III - 6002.
Писмен отговор на 24/11/2017.
09/02/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия за добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - кварцов пясък, находище "Побит камък", с. Нови хан, община Елин Пелин.
Писмен отговор на 09/02/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно довеждаща пътна инфраструктура до к.к. "Боровец" и гр. Самоков.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от републикански път ІІІ-811 на територията на област София.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на участък от първокласен път І-1 на територията на област София.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път I-8 София-Ихтиман.
Писмен отговор на 20/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път II-81, осъществяващ връзката на гр. София с област Монтана и провеждащ движението към I-1 /Е-79/.
Писмен отговор на 20/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
20/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно лошото състояние на асфалтовата настилка на републикански път II - 81 София - Костинброд - Монтана - Лом, в участъка от км 5+745 до км 8+500.
Писмен отговор на 20/07/2018.
07/12/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно известия от мобилни оператори за българите, които ще пътуват в чужбина.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Декларация от ОбС Златица за разпределение на държавните средства в проект на Бюджет на РБ за 2019 г към община Златица.
Писмен отговор на 14/12/2018.
01/03/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно туристическия пазар в Сърбия.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС