Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
  • Дата на раждане : 05/06/1957 ,
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: emil.hristov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 23/11/2017
44-то Народно събрание
зам.-председател на НС 23/11/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Ирак
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно сключвани договори с юридически лица от търговски дружества с принципал министъра на отбраната.
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изплатени компенсации на служители.
Писмен отговор на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".
Отговорено в зала на 23/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно инвестиционен проект на Сухопътни войски.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно предприетите мерки от страна на Министерството на отбраната за изпълнение на препоръките в Доклад на Временна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избор на нов тип боен самолет за фактите и обстоятелствата относно проведената процедура и направените изводи.
Писмен отговор на 10/11/2017.
09/03/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на кораборемонтния завод "Терем - Флотски Арсенал".
Писмен отговор на 09/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІ-57 Стара Загора - Раднево.
Писмен отговор на 27/04/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
18/01/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно реализацията и процедурата за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС.
Писмен отговор на 18/01/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на "СБР - НК" ЕАД, филиал Павел баня, обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 01/03/2019.
31/01/2020
Питане към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно предприемане на мерки от страна на Министерството на околната среда и водите за недопускане на нарушения в областта на законодателството по управление на отпадъците.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
09/04/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно реакция на Министерство на външните работи на посегателство над паметник на български войвода на територията на Република Северна Македония.
Писмен отговор на 09/04/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС