Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
  • Дата на раждане : 22/07/1985 Стара Загора, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: radostin.tanev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по енергетика
член 31/05/2019 - до момента
Група за приятелство България - Латвия
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно решение на Европейската комисия, определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІ-57 Стара Загора - Раднево.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно промените в системата на делегираните бюджети и очакваните резултати.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
06/07/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно извършвани тестови стрелби на военен полигон "Змейово".
Писмен отговор на 06/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали от находище "Киреч Търла".
Писмен отговор на 21/09/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сключени договори на община Чирпан с Държавен фонд "Земеделие" за безвъзмездна финансова помощ.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност и изграждане на пречиствателни станции.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подписани проекти за общините от област Стара Загора.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивация на нерегламентирани сметища в област Стара Загора.
Писмен отговор на 09/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно насърчаване на дигитализацията в българските училища.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно условия за българските граждани и бизнеса след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно условия за българските граждани и бизнеса след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.
Отговорено в зала на 01/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на ракетни площадки за противоградова защита в обл. Стара Загора.
Отговорено в зала на 22/03/2019.
31/05/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно реформи в пенитенциарната система.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-24
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС