Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
  • Дата на раждане : 04/11/1983 Добрич, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krastina.taskova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ВОЛЯ
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 22/11/2017
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 22/11/2017 - до момента
Група за приятелство България - Дания
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 30/11/2018 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сертифицираните лаборатории за контрол на храните.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно намаляване на хранителните отпадъци.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
16/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно плановете на Министерството на икономиката за развитие на логистичен хъб или индустриален парк на терените на някогашното летище Стара Загора.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
06/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възникналия инцидент в цех на Завод-3, в гр. Казанлък на дружеството "Арсенал" АД.
Писмен отговор на 06/04/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС