Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
  • Дата на раждане : 04/11/1983 Добрич, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: krastina.taskova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци"
зам.-председател на ПГ 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 22/11/2017
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 22/11/2017 - до момента
Група за приятелство България - Дания
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 30/11/2018 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сертифицираните лаборатории за контрол на храните.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно критериите за оценка на проектните предложения по линия на Програмата за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно намаляване на хранителните отпадъци.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
16/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно плановете на Министерството на икономиката за развитие на логистичен хъб или индустриален парк на терените на някогашното летище Стара Загора.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
06/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно възникналия инцидент в цех на Завод-3, в гр. Казанлък на дружеството "Арсенал" АД.
Писмен отговор на 06/04/2018.
08/03/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно закриване на паралелка във Финансово-стопанската гимназия "Васил Левски" гр. Добрич.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
22/03/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно разходвани средства за подобряване на жилищните условия на ромите.
Писмен отговор на 22/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно форум "Двойният стандарт при храните в Европейския съюз - да сложим проблема на масата", който се проведе на 30 април 2018 г..
Отговорено в зала на 05/04/2019.
15/03/2019
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно демографската криза.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
05/04/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно намаляване на хранителните отпадъци.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
19/04/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно разходвани средства от капитала на Българската банка за развитие.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
07/02/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно средства за реновирането на къщата музей "Иван Вазов" в Сопот.
Отговорено в зала на 07/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно предприети мерки след препоръките в доклада на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите.
Отговорено в зала на 13/03/2020.
19/06/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно двойния стандарт при храните в ЕС.
Писмен отговор на 19/06/2020.
31/03/2020
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно строежа на Национална детска болница в София.
Писмен отговор на 31/03/2020.
05/06/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно демографската криза.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
21/04/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно мерки в подкрепа на учителите в детските градини.
Писмен отговор на 21/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки в подкрепа на учителите в детските ясли.
Писмен отговор на 22/04/2020.
12/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно ваксина срещу коронавируса.
Писмен отговор на 12/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно резултати от проверката във връзка с различното заплащане от страна на НЗОК на един и същ лекарствен продукт към държавните и частните болници.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
25/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно окаяното състояние на Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич и повишена заболеваемост от Ковид-19.
Писмен отговор на 25/09/2020.
16/10/2020
Питане към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването в борбата с високата детска смъртност.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
16/10/2020
Питане към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно правителствената политика относно борбата с високата детска смъртност в България и демографската криза.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС