Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
  • Дата на раждане : 28/03/1973 Търговище, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: taner.ali@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Испания
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на влезли в сила заповеди на РДНСК Южен централен район и зам. кмета по "Устройство на територията и строителството", общ. Бургас.
Писмен отговор на 26/01/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на път ІІІ-4082, "Капище Банковец", по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно, поради изключително лошото и незадоволително състояние на гореописаната пътна отсечка.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС