Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
 • Дата на раждане : 28/03/1973 Търговище, България
 • Професия: преподавател;
 • Езици: английски;руски;турски;
 • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
 • Изборен район: 28-ТЪРГОВИЩЕ;
 • Участие в предишно НС:

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - 26/03/2021
  Група за приятелство България - Испания
  зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  26/01/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на влезли в сила заповеди на РДНСК Южен централен район и зам. кмета по "Устройство на територията и строителството", общ. Бургас.
  Писмен отговор на 26/01/2018.
  04/05/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние на път ІІІ-4082, "Капище Банковец", по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно, поради изключително лошото и незадоволително състояние на гореописаната пътна отсечка.
  Отговорено в зала на 04/05/2018.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС