Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
  • Дата на раждане : 19/05/1983 Банско, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Албания
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Косово
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на АМ Струма.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".
Отговорено в зала на 28/07/2017.
30/03/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно междусистемната газова връзка Гърция-България.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на тунел "Кривия" по направлението на републикански път І - 1/Е-79/ "Видин - Кулата", който е част трансевропейската пътна мрежа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно свързаността на администрацията в така наречения електронен документооборот.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
04/05/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно планове на Министерството на младежта и спорта за развитие на Национална спортна база "Цар Самуил".
Писмен отговор на 04/05/2018.
20/04/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно качеството на атмосферния въздух в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух".
Отговорено в зала на 16/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно комуникационни кампании за популяризиране на дестинация България.
Отговорено в зала на 07/12/2018.
05/04/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно мерки, програми и проекти на Министерството на труда и социалната политика на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
05/04/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на пътни участъци с държавни и европейски средства на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 05/04/2019.
12/04/2019
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно постигнати резултати за зимен сезон 2018 - 2019 и очаквания за летния сезон.
Отговорено в зала на 12/04/2019.
19/04/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно програма DESIREE Gas.
Отговорено в зала на 19/04/2019.
31/05/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно прием по подмярка 7.6.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
31/05/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно прием по подмярка 7.2.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
31/05/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци.
Отговорено в зала на 31/05/2019.
10/05/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национална програма "Мотивирани учители".
Отговорено в зала на 10/05/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на второкласен път II-19.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно консолидация на ВиК оператори на територията на обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно идеята професионални треньори да преподават в трети час по физическо възпитание в училищата.
Отговорено в зала на 28/06/2019.
05/09/2019
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно Проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
Писмен отговор на 05/09/2019.
15/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политики и реформи в сферата на образованието.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Оперативна програма "Околна среда" в област Благоевград.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
13/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград.
Отговорено в зала на 13/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на пчелните семейства.
Отговорено в зала на 19/12/2019.
21/02/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно състезания, включени в Програмата за финансово подпомагане на дейности по провеждане на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България за 2020 г.
Писмен отговор на 21/02/2020.
10/07/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на регионални програми за заетост.
Отговорено в зала на 10/07/2020.
10/07/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно Националния план за действие по заетостта през 2020 г.
Отговорено в зала на 10/07/2020.
15/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград.
Отговорено в зала на 15/01/2021.
05/02/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно отпуснати средства за запазване на заетостта и подкрепа на бизнеса в условията на COVID-19 в област Благоевград.
Отговорено в зала на 05/02/2021.
05/02/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно отпуснати средства в подкрепа на родители, чиито деца учат дистанционно и нямат възможност да ползват платен отпуск.
Отговорено в зала на 05/02/2021.
05/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно отпуснати средства за образователна инфраструктура от бюджета на МОН за общините в област Благоевград.
Писмен отговор на 05/02/2021.
17/03/2021
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно реализирани обществено значими европроекти на територията на област Благоевград.
Писмен отговор на 17/03/2021.
08/03/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализирани обществено значими проекти на територията на област Благоевград.
Писмен отговор на 08/03/2021.
08/03/2021
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно реализирани обществено значими проекти на територията на област Благоевград.
Писмен отговор на 08/03/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-184
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-186
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-187
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС