Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
  • Дата на раждане : 30/04/1980 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: bogdan.botsev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Гърция
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
21/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", община Гоце Делчев, област Благоевград.
Отговорено в зала на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал за Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно кадрова осигуреност на директори на училища в обл. Благоевград.
Отговорено в зала на 10/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно предоставяне на ливади и пасища от националните природни паркове на собственици на животновъдни обекти.
Писмен отговор на 24/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрола по прилагане на чл.37и от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Писмен отговор на 24/11/2017.
04/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно подобряване и обезпечаване на нормалното протичане на процедурите по възлагане на обществени поръчки.
Писмен отговор на 04/05/2018.
23/05/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно подобряване на контрола по изкупуване от пунктовете за вторични суровини на неправомерно отстранени елементи на пътна и ВиК инфракструктура.
Отговорено в зала на 23/05/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разкриване на филиал на Спешна помощ в община Белица, област Благоевград.
Писмен отговор на 20/07/2018.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно изграждане на временни пътища и сондажи на територията на Югозападно държавно предприятие.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечеността на общинските болници с предпазни средства за медицинския персонал във връзка с пандемията на COVID-19.
Писмен отговор на 01/04/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС