Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
 • Дата на раждане : 18/01/1971 Бургас, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 2-БУРГАС;
 • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
 • E-mail: diana.yordanova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - 11/10/2017
  Комисия по бюджет и финанси
  зам.-председател 10/05/2017 - 11/10/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС