Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
  • Дата на раждане : 18/12/1953 Ямбол, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 42 НС; 43 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Турция
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІ-99 "Царево-Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.
Отговорено в зала на 19/09/2017.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 г. до сега.
Писмен отговор на 30/03/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
26/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно недопустимото състояние на ГКПП "Малко Търново".
Писмен отговор на 26/07/2019.
06/12/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършването на ремонтни дейности на ГКПП Малко Търново.
Писмен отговор на 06/12/2019.
29/05/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път ІІ-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.
Писмен отговор на 29/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно извършването на ремонтни дейности на ГКПП Малко Търново.
Писмен отговор на 29/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно изпълнението на ПМС № 55 на МС от 30.03.2020 г. за изплащане компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите.
Писмен отговор на 05/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС