Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
  • Дата на раждане : 14/09/1975 Бургас, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по бюджет и финанси
член 10/07/2019 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Армения
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
07/07/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно мерките предвидени от Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи до края на летен туристически сезон 2017.
Отговорено в зала на 07/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин".
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
29/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискваните по закон при саниране на блок по Програмата за енергина ефективност.
Писмен отговор на 29/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискване по закон при саниране на блок по Програмата за енергийна ефективност.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно извършена отчуждителна процедура по реда на глава III от Закона за държавната собственост със Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областния управител на област Бургас за изграждане на обект: "Реконструкция на оптичен кабел на "СКАТ" ТВ при км.212+011" по отношение на части от имоти - частна собственост, намираща се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас, съгласно ПУП - парцеларен план, одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязло в закона сила писмо с изход.№ АУ14-4/19.11.2015 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Национална олимпиада по география и икономика.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на Държавна опера - Бургас.
Отговорено в зала на 13/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно строителство в с. Ново Паничарево, общ. Приморско и бездействието на общинската и държавната администрация.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно възстановяване на работата на Регионалното депо за отпадъци край с. Братово, общ. Бургас.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
08/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно доклад от директорa на дирекция "Контрол" при Териториална дирекция на НАП Бургас и извършени въз основа на доклада ревизии на съдии, разглеждали дела по жалби срещу принудителни административни мерки и техните семейства и адвокати, участвали в производствата.
Отговорено в зала на 08/12/2017.
26/01/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно незаконна експлоатация на кариера в кв. Банево, гр. Бургас.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконно строителство в с. Ново Паничарено, общ. Приморско и бездействието на общинската администрация и Ваш отговор на въпрос № 754-06-598/29.09.2017 г., по време на парламентарния контрол на 03.11.2017 г.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
30/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 г. до сега.
Писмен отговор на 30/03/2018.
11/05/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно дейността на Агенция по вписването, търговски регистър.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 г. до сега.
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020 г.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно наложени финансови корекции на община Бургас.
Писмен отговор на 22/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предвижданията за развитие на пристанищен терминал "Бургас изток 1", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение - пристанище Бургас.
Писмен отговор на 22/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
Писмен отговор на 06/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Регионално развитие".
Писмен отговор на 13/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Околна среда".
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство".
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Административен капацитет".
Писмен отговор на 06/07/2018.
13/07/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно умъртвяването на стотици животни в с. Кости, общ. Царево от Българската агенция по безопасност на храните - Бургас.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
19/10/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно отговор на министъра на правосъдието до омбудсмана на Република България, във връзка с жалба № 5432/2018 г. от Николай Петков, заведеното наказателно производство от турската държава и действията, които българската държава ще предприеме за защита на четиримата гранични полицаи защитили държавната граница през 2008 г.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на пътя между кв. Банево, гр. Бургас и с. Изворище, общ. Бургас.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно криминогенната обстановка на територията на община Бургас за периода 2013 - 2017 г. (вкл.).
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно криминогенната обстановка на територията на Република България за периода 2013 - 2017 г. (вкл.).
Писмен отговор на 23/11/2018.
25/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предоставяне на безплатна електронна винетка на български граждани с решения от ТЕЛК.
Писмен отговор на 25/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно провеждане на процедура по избор на длъжността инспектор в сектор "Контрол и правоприлагане" - Бургас, отдел "Контрол и правоприлагане" в Национално ТОЛ управление.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителство в м. Алепу, общ. Созопол и в м. "Дядо Ильовата бахча" до къмпинг Арапя, общ. Царево.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от Бургаска област.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно плащания с компенсаторни инструменти.
Писмен отговор на 15/02/2019.
21/06/2019
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно плащания с компенсаторни инструменти, издадени по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ).
Писмен отговор на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно плащания с компенсаторни инструменти.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно ограничителни знаци за скорост от 90 км/ч между 168-и и 208-и км в двете посоки на АМ "Тракия".
Отговорено в зала на 31/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно брутен вътрешен продукт (БВП) и брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението.
Писмен отговор на 05/09/2019.
05/09/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно Брутен вътрешен продукт (БВП) и Брутна добавена стойност (БДС) на глава от населението.
Писмен отговор на 05/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно влагане на нерегламентирани материали при строителството на пътя Бургас - Слънчев бряг.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на инсталация за изгаряне на RDF (твърди битови и други отпадъци) на територията на "Топлофикация-Бургас" ЕАД.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно количество питейна вода в яз. "Камчия" и ВиК мрежата в общ. Бургас.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
08/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно регистрирани случаи на заразени в България с грипен вирус щам "А", щам "В" и COVID-19.
Писмен отговор на 08/04/2020.
08/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно епидемиологичната обстановка в страната.
Писмен отговор на 08/04/2020.
03/07/2020
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно Наредба за условията и реда за определяне на местата по чл. 10а, ал. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, правилата и нормативите за устройването и ползването им, както и за престоя в тях.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
26/06/2020
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно визия за развитието на "Слънчев бряг" АД.
Писмен отговор на 26/06/2020.
02/10/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на финансите относно финансово подпомагане на общините в България.
Отговорено в зала на 02/10/2020.
13/11/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на финансите относно поетапно внедряване на Интегрирана финансово-информационна система за общините /ИФИСО/.
Отговорено в зала на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно защитена зона Поморие.
Писмен отговор на 13/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно количества питейна вода в яз. Камчия.
Писмен отговор на 11/12/2020.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
29/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно отводняване на обход Поморие от км 217+000 до км 222+849.41.
Отговорено в зала на 29/01/2021.
05/03/2021
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ЖП линия Бургас - Слънчев бряг.
Писмен отговор на 05/03/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-20
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС