Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
  • Дата на раждане : 27/08/1972 Провадия, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: erdzhan.ebatin@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по културата и медиите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - Тайланд
председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Холандия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС