Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
  • Дата на раждане : 27/08/1972 Провадия, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Тайланд
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Нидерландия
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно забраната на неместния вид Американска норка (Neovison Vison) и липсата на конкретни действия от страна на МОСВ по въпроса за зачестилите сигнали за забелязани екземпляри от вида.
Писмен отговор на 29/03/2019.
05/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно издадено Решение № ВА-40/ПР/2020 г. на директора на РИОСВ - Варна.
Писмен отговор на 05/06/2020.
10/07/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно действията на компетентните здравни органи във връзка с информация от Дания и Нидерландия за заразени 19 ферми за американски норки с COVID-19 и мерките, предприети за неразпространение на COVID-19 в и от българските ферми за норки.
Писмен отговор на 10/07/2020.
26/02/2021
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно промяна на плана за управление на защитена територия "Колокита" и застрояването на полуостров Буджака.
Отговорено в зала на 26/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС