Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/07/1967 Варна, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;френски;руски;италиански;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 15/07/2020
Група за приятелство България - Алжир
председател 23/06/2017 - 15/07/2020
Група за приятелство България - Казахстан
зам.-председател 23/06/2017 - 15/07/2020
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
13/10/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обучението на кадри за ръководител полети .
Писмен отговор на 13/10/2017.
26/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно статистика на убийствата на деца от родители, убийствата между съпрузи и самоубийствата.
Писмен отговор на 26/07/2019.
19/12/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно приложното поле на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.
Отговорено в зала на 19/12/2019.
27/03/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно опазване на рибните ресурси.
Писмен отговор на 27/03/2020.
12/06/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно целево финансиране на проекти в Армения и Виетнам.
Писмен отговор на 12/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18