Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
  • Дата на раждане : 23/03/1977 Свищов, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по бюджет и финанси
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/12/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно решаването на проблема с безопасността при пресичане на преминаващия през с. Шереметя, общ. Велико Търново участък от републикански път I-4 (част Севлиево-Велико Търново-Омуртаг).
Отговорено в зала на 01/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на оториноларингологична помощ на пациентите от обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
02/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно записите на заповед, издавани от общите-бенефинициенти по договори за безвъзмездна финансова помощ.
Писмен отговор на 02/02/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно нерешен проблем с осигуряване на безопасността на път І-4, в участъка, преминаващ през с. Шереметя, общ. Велико Търново.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
27/04/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно добив на варовици от находище "МИНГЕМАР", землището на с. Балван, общ. Велико Търново.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
13/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно нивата на битова престъпност в с. Камен, общ. Стражица, обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 13/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на ревматологичното отделение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуалното финансово състояние на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
07/12/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно епидемиологичната обстановка в обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/04/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС