Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
  • Дата на раждане : 20/05/1964 Велико Търново, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/10/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/09/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансови резултати на Български спортен тотализатор.
Писмен отговор на 30/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно ангажиментите на Министерството на младежта и спорта в домакинството на София, като европейска столица на спорта.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политика за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по подмярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Писмен отговор на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно училищата на територията на област Велико Търново, брой закрити и действащи и брой на учениците и паралелките.
Писмен отговор на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републиканските пътища на територията на обл. Велико Търново, обезпеченост на управлението и поддръжката, планирани подобрения (рехабилитация и изграждане).
Писмен отговор на 03/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-4072, участък Стражица - Николаево - Попово.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на оториноларингологична помощ на пациентите от обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Спортно училище - гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Велико Търново от завод "Кроношпан" АД.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 442 101.58 лв. по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Писмен отговор на 18/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/02/2019.
19/12/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Национален спортен комплекс (НСК) "Диана".
Писмен отговор на 19/12/2019.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно устойчивост в предоставянето на социални услуги - грижа в домашна среда през 2020 г. на нуждаещите се лица с различни видове и степен на увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, чрез обезпечаване на необходимите средства от държавния бюджет.
Отговорено в зала на 17/01/2020.
31/01/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно изгаряне на отпадъци в УПИ № 1, кв. 79 в с. Бутово, общ. Павликени, обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 31/01/2020.
21/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно регионално депо на РЦУО - регион Велико Търново.
Писмен отговор на 21/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно Закона за социалните услуги.
Писмен отговор на 21/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно определянето на минималните размери на ежегодните парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища.
Отговорено в зала на 13/03/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
13/03/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Писмен отговор на 13/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.
Писмен отговор на 06/03/2020.
06/03/2020
Питане към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно политиката на българското правителство за гарантиране на трудовите права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни разговори, целящи договаряне на мерки за реформи в ключови области.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
15/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно епидемиологичната обстановка в обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/04/2020.
02/04/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно мерките и стратегията, които Министерството на младежта и спорта ще предприеме във връзка с извънредната ситуация.
Писмен отговор на 02/04/2020.
19/06/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката на Министерството на труда и социалната политика по отношение на Закона за социалните услуги.
Отговорено в зала на 19/06/2020.
25/09/2020
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изпълнението на приетия през 2018 г. Закон за физическото възпитание и спорта.
Отговорено в зала на 25/09/2020.
17/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачищни процеси на път VTR 2206, участък път III-403, Сухиндол - Павликени/ - Граница община (Павликени - Сухиндол) - път III-3011.
Отговорено в зала на 17/07/2020.
23/10/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
27/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно обезпечаването на доставките на лекарствения продукт "Ремдесивир" за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция в лечебните заведения в обл.Велико Търново.
Писмен отговор на 27/11/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-25
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
14/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-199
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС