Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
  • Дата на раждане : 20/05/1964 Велико Търново, България
  • Професия: мениджър;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: vessela.letcheva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група "БСП за България"
зам.-председател на ПГ 19/10/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
01/09/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно състоянието на Зимния дворец на спорта в София.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно финансови резултати на Български спортен тотализатор.
Писмен отговор на 30/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно ангажиментите на Министерството на младежта и спорта в домакинството на София, като европейска столица на спорта.
Писмен отговор на 21/07/2017.
27/10/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно политика за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по подмярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Писмен отговор на 27/10/2017.
10/11/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно училищата на територията на област Велико Търново, брой закрити и действащи и брой на учениците и паралелките.
Писмен отговор на 10/11/2017.
03/11/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републиканските пътища на територията на обл. Велико Търново, обезпеченост на управлението и поддръжката, планирани подобрения (рехабилитация и изграждане).
Писмен отговор на 03/11/2017.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-4072, участък Стражица - Николаево - Попово.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на оториноларингологична помощ на пациентите от обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Спортно училище - гр. Велико Търново.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
07/12/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно изплатени през 2018 г. допълнителни възнаграждения.
Писмен отговор на 07/12/2018.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в гр. Велико Търново от завод "Кроношпан" АД.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух на обща стойност 111 442 101.58 лв. по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Писмен отговор на 18/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 15/02/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
06/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-25
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС