Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
  • Дата на раждане : 04/05/1961 Стара Загора, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ - НФСБ, АТАКА и ВМРО 9.31%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Парламентарна група "Обединени патриоти"
зам.-председател на ПГ 09/07/2019 - 26/03/2021
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Украйна
председател 23/06/2017 - 20/12/2018
Група за приятелство България - Хърватия
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно провеждането в българските училища на конкурс "Училище без насилие и стереотипи, определени от пола", организиран от фондация "Джендър образование, изследвания и технологии".
Писмен отговор на 16/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно прилагането на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "право" и професионална квалификация "юрист".
Отговорено в зала на 02/03/2018.
29/06/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно Прилагането на § 40 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за развитието на академичния състав в Република България ( обн. в ДВ, бр.30 от 2018 г. в сила от 04.05.2018 г.).
Писмен отговор на 29/06/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно работата на работната група за проверка на учебното съдържание в учебниците от първи до дванадесети клас, съставена по настояване на депутати от ВМРО.
Писмен отговор на 09/11/2018.
21/12/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно ритмично изплащане на разходите в системата на сценичните изкуства.
Писмен отговор на 21/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно финансовото състояние на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", размера и изплащането на държавната субсидия за бюджетната 2018 г..
Писмен отговор на 11/01/2019.
07/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно организацията и дейността на Спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 07/02/2019.
05/09/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политиката на Министерство на образованието и науката по въпроса за собствеността и ползването на училищните земеделски земи и имоти.
Писмен отговор на 05/09/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние и необходимия ремонт на пътя Стражица - Ново Градище.
Писмен отговор на 31/07/2019.
19/12/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно случаите на системен тормоз на живеещите в гр. Велико Търново, ул. "Д. Чоканов" 7, бл. 13 от страна на психично болни съседи.
Отговорено в зала на 19/12/2019.
15/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разпореждането с поземлен имот с идентификатор 65766.702.4482 по кадастралната карта и кадастрални регистри на землище гр. Свищов, с площ 11 974 кв.м. и сгради, представляващ застроен парцел XXXVII с площ 11 200 кв.м., кв. 66 и пет броя сгради с обща застроена площ 1 204 кв.м. по предишен регулационен план, съгласно Акт за публична държавна собственост № 753/05.11.2000 г.
Отговорено в зала на 15/01/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС