Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
  • Дата на раждане : 25/01/1955 ,
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: simeon.simeonov@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Делегация в Парламентарната асамблея на НАТО
зам.-ръководител 11/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Русия
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предоставяне на целеви средства от републиканския бюджет за неотложни и непредвидени разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация и ремонт на пътен участък.
Писмен отговор на 16/02/2018.
27/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно продължителна водна криза и въведен воден режим в с. Върбовка, общ. Павликени.
Писмен отговор на 27/11/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС