Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
  • Дата на раждане : 24/05/1952 с. Попица, България
  • Професия: специалист по автомобилна и транспортна техника;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 6-ВРАЦА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: slavi.netsov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  • Димитър Петров Петров - социална дейност
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 19/04/2017
44-то Народно събрание
временен парламентарен секретар 19/04/2017 - до момента
Комисия по отбрана
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
09/02/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предстоящи реформи с СОУ "Христо Ботев", в гр. Враца.
Отговорено в зала на 09/02/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС