Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ
 • Дата на раждане : 06/12/1970 Велико Търново, България
 • Професия: актьор;
 • Езици: немски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: nikolay.sirakov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Индия
  зам.-председател 11/07/2019 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  30/06/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на община Севлиево.
  Писмен отговор на 30/06/2017.
  07/07/2017
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно забавяне на плащанията за земеделските производители.
  Писмен отговор на 07/07/2017.
  14/07/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно включена мярка за подкрепа на реформата в сектор здравеопазване за реформиране на спешната помощ.
  Отговорено в зала на 14/07/2017.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно етап на строителството на републикански път II-44 Драгановци - Габрово.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  25/01/2019
  25/01/2019
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС