Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
  • Дата на раждане : 18/04/1972 София, България
  • Професия: икономист;инженер;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 7-ГАБРОВО;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: kiril.dobrev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/05/2017
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС