Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
  • Дата на раждане : 09/08/1978 Добрич, България
  • Професия: агроном;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 8-ДОБРИЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: daniel.yordanov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по земеделието и храните
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на мярка 5.4 по Програмата за морско дело и рибарство.
Писмен отговор на 19/05/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно плажа "Болата".
Отговорено в зала на 16/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на ДПФ за периода 2016-2017 г..
Писмен отговор на 16/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК).
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно управление на Държавния поземлен фонд.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно процедура по включване на споразуменията за стопанисване на земеделски земи.
Писмен отговор на 21/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2017 - 2018 г. за област Добрич.
Писмен отговор на 20/10/2017.
03/11/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно инвестиционно намерение за добив на природен газ в района на община Генерал Тошево, находище Спасово.
Отговорено в зала на 03/11/2017.
09/03/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно схема за държавна помощ "Помощ под формата на остатъка от стойността на акциза върху газьола, използван в първично селскостопанско производство".
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно държавни обекти с културно предназначение на територията на област Добрич.
Писмен отговор на 09/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно либерализиране на системата за ваучери за храна.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно брой престъпления на територията на община Крушари.
Писмен отговор на 05/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейността на Областната дирекция на МВР на територията на общ. Крушари, обл. Добрич.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно нелоялни търговски практики по отношение на хранителните продукти.
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно допълнително командировани служители на Министерството на земеделието, храните и горите в Постоянното представителство на Република България в ЕС, Брюксел.
Писмен отговор на 18/05/2018.
22/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и забавяне на разглеждането на пенсионни искания.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно прилагане на мярката таван на субсидиите за периода 2014 - 2017 г..
Писмен отговор на 08/06/2018.
14/09/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми с водоподаването на кв. Рилци, гр. Добрич.
Писмен отговор на 14/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност "Клептуза", общ. Велинград.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
19/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно работата на Областната дирекция на МВР - Добрич.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, област Добрич.
Писмен отговор на 09/11/2018.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Добрич .
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно увеличение на работните заплати в администрацията на Министерството на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити.
Писмен отговор на 01/03/2019.
14/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно увеличението на работните заплати в администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите и на второстепенните разпоредители на бюджетни средства.
Писмен отговор на 14/06/2019.
14/06/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно неизплатени обезщетения по съдебни дела, спечелени от земеделски стопани - бенефициенти.
Писмен отговор на 14/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно постоянно и системни проблеми с водоподаването в общ. Добричка.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно броя на домовете за лица с умствена изостаналост и психически разстройства.
Писмен отговор на 26/07/2019.
27/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно постоянни и системни проблеми с водоподаването в община Генерал Тошево, област Добрич.
Писмен отговор на 27/09/2019.
13/09/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно извършени престъпления против собствеността по глава 5 на НК, Особена част, на територията на община Балчик.
Писмен отговор на 13/09/2019.
13/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно зимно снегопочистване в област Добрич.
Писмен отговор на 13/12/2019.
06/03/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево, към Селскостопанската академия.
Писмен отговор на 06/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно нови изисквания за идентификация на животни в срок до 31.03.2020 г.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
31/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно проблеми с депата за строителни отпадъци.
Писмен отговор на 31/03/2020.
31/03/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изкупуване на електроенергия от изгарянето на боклук двойно над пазарната цена.
Писмен отговор на 31/03/2020.
17/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на обл. Добрич.
Писмен отговор на 17/07/2020.
02/10/2020
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони.
Отговорено в зала на 02/10/2020.
23/10/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно финансовото състояние на институтите и държавното предприятие към Селскостопанска академия.
Писмен отговор на 23/10/2020.
27/11/2020
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на остатъчния поземлен фонд.
Писмен отговор на 27/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно търговията с трюфели.
Писмен отговор на 11/12/2020.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
26/02/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на каварненския плаж.
Писмен отговор на 26/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
01/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-173
31/05/2019
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС