Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
  • Дата на раждане : 17/04/1973 ,
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 9-КЪРДЖАЛИ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: erol.mehmed@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по образованието и науката
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Полша
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Германия
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
28/07/2017
Питане към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви.
Писмен отговор на 21/07/2017.
28/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно определяне цената на поливната вода от "Напоителни системи" ЕАД - клон Хасково, за поливен сезон 2018 г.
Писмен отговор на 28/09/2018.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
27/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали и в страната като цяло.
Писмен отговор на 27/03/2020.
25/09/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно възникнало напрежение в ОУ "Св. Паисий Хилендарски".
Писмен отговор на 25/09/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Кърджали и отчет за деветмесечието на 2020 г..
Писмен отговор на 13/11/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС