Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
  • Дата на раждане : 16/02/1983 Велинград, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
  • E-mail: dimitar.gechev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
11/05/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно свързаността на администрацията в така наречения електронен документооборот.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
23/11/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно повишение на цените на енергоизточниците и мерките, които предприема държавата, за да осигури необходимото за уязвимите групи хора.
Отговорено в зала на 23/11/2018.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно кампания за кандидатстване по Проект "Красива България" 2019 г..
Отговорено в зала на 01/03/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-184
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-186
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-187
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС