Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
  • Дата на раждане : 23/06/1978 Пазарджик, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: nadya.zhekova@parliament.bg

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - Нидерландия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на неотложен превантивен ремонт на участък от третокласната пътна мрежа ІІІ-8003 Блатница - Смилец - Дюлево от км 23+764 до км 38+700, свързващ гр. Стрелча с областния център Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивиране на сметищата в обл. Пазарджик.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране изграждането на Западния околовръстен път на гр. Пазарджик.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
08/09/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
21/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ПМС № 18/20.01.2017 г.
Писмен отговор на 21/07/2017.
08/09/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 г..
Писмен отговор на 08/09/2017.
20/10/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно реализацията на проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо - Швейцарската програма за сътрудничество в общ. Стрелча.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно политика на Министерството на труда и социалната политика, визия и ангажименти за конкретни решения и действия по отношение на статуса на служителите, заети в сферата на и провеждащи държавната социална политика.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция).
Писмен отговор на 19/01/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Септември.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пазарджик.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Белово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Лесичево.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Велинград.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Панагюрище.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стрелча.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брацигово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пещера.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сърница.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Батак.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ракитово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно проблеми с кадровата обезпеченост в Министерството на вътрешните работи.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно поддържането на Националната телефонна линия за пострадали от домашно насилие.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно постигнато споразумение между Министерството на правосъдието и Синдиката на работещите в места за лишаване от свобода и в Главна дирекция "Охрана" за подобряване на условията на труд и кадровата обезпеченост.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно техническото състояние на съоръженията за гарантиране безопасната експлоатация на язовирите в област Пазарджик, с цел недопускане на риск за живота и здравето на населението и стопанските субекти.
Писмен отговор на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащане на извинителните бележки от общопрактикуващите лекари за деца.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно медицински изследвания, необходими за постъпването на децата в детските ясли.
Писмен отговор на 05/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми по изпълнението на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11/23.01.2018 г. на МС от ВиК оператора на общ. Ракитово ВКТВ - ЕООД.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
05/04/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно отпадане на обвързаността на заявяването и получаването на свидетелство за съдимост с местоживеенето на лицето.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
11/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
01/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблемите и мерките за подкрепа на розопроизводството, с оглед защита на държавата и недопускане на нерентабилни изкупни цени на розовия цвят.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно нарушения на реда, проверки и мерки за прадотвратяване на нарушенията в Затвор Пазарджик.
Писмен отговор на 01/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно неизпълнение на влезли в сила съдебни решения и забавяне на разглеждането на пенсионни искания.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предоговаряне на обвързана подкрепа и включването на сектор Розопроизводство.
Писмен отговор на 08/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проблеми в предоставянето на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно по-високо заплащане и по-добри условия за полагане на нощния труд.
Отговорено в зала на 06/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новите правила, свързани с целевите помощи за хората с увреждания за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.
Писмен отговор на 20/07/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българско-Швейцарската програма за сътрудничество в общ. Стрелча.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност "Клептуза", общ. Велинград.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37 в контекста на изграждането на Западен околовръстен път.
Писмен отговор на 26/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвентаризация на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди на предучилищното и училищното образование в малките населени места.
Отговорено в зала на 09/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно криминогенната обстановка в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сектор "Пчеларство", наложителни мерки за подкрепа и защита.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Брацигово, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Белово, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Батак, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, общ. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Септември, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Пещера, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Лесичово, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Велинград, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Стрелча, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на общ. Ракитовo, обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 18/01/2019.
08/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблеми, свързани с Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно визия на Министерство на труда и социалната политика по отношение на промени в трудовото законодателство.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно проблеми в аптечната мрежа, свързани с Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите.
Писмен отговор на 01/03/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Батак за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Септември за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пазарджик за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Стрелча за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Белово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Велинград за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Сърница за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Брацигово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Лесичово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Панагюрище за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Пещера за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Ракитово за 2018 г..
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на услугите в домашна среда ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване през 2019 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно подкрепата за упражняване на основни права и пълноценно участие в обществото на хора с увреждане, довело до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимостта им от чужда помощ, но които нямат решение на ТЕЛК "с чужда помощ", след 1 септември 2019 г.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно анализ на законодателството и политиките, свързани с децата в риск.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно анализ на законодателството и политиките, свързани с приемната грижа.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Единна информационна система за хората с увреждания.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно броя и подпомагането на децата, настанени за отглеждане при близки и роднини.
Писмен отговор на 26/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно реформата в детското правосъдие.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
26/07/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно броя на домовете за лица с умствена изостаналост и психически разстройства.
Писмен отговор на 26/07/2019.
05/09/2019
Въпрос към Данаил Кирилов, Министър на правосъдието относно правосъдието за деца в България, ефективното прилагане на гаранциите, предвидени за децата, пострадали от престъпления.
Писмен отговор на 05/09/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на водопроводна мрежа, гр. Пазарджик, ул. "Стоян Ангелов", между бул. "Ал. Стамболийски" и бул. Г. Бенковски", финансиран от МРРБ.
Писмен отговор на 08/11/2019.
04/10/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно защита на пострадалите от домашно насилие.
Писмен отговор на 04/10/2019.
27/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 на общини от област Пазарджик, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекти по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 на общини от област Пазарджик, по които са наложени финансови корекции.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно наложени финансови корекции по проекти по ОП "Околна среда 2014-2020 г." на общини от област Пазарджик.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019 година.
Отговорено в зала на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно наложени финансови корекции по проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.) на общини от област Пазарджик.
Писмен отговор на 08/11/2019.
08/11/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Заповед № РД-02-14-81/30.01.2018 г. на министъра на МРРБ, свързана с третирането на Регионални генерални планове на обособени територии на ВиК като отчетни обекти и указания, дадени от Министерството на финансите в тази връзка.
Писмен отговор на 08/11/2019.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо-швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
17/01/2020
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно възнагражденията на служителите в Националния статистически институт.
Писмен отговор на 17/01/2020.
17/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми в домовете за медико-социални грижи за деца.
Писмен отговор на 17/01/2020.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция "Осигуряване на топъл обяд 2016-2020" 2014BG05FMOP001-3.002.
Писмен отговор на 17/01/2020.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно услугите в домашна среда "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник".
Отговорено в зала на 17/01/2020.
31/01/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестиции в пътната инфраструктура в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 31/01/2020.
07/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кръгово движение на пътя Пазарджик - Пловдив, разклон за с. Мало Конаре и с. Огняново.
Писмен отговор на 07/02/2020.
07/02/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно действия от страна на Министерство на труда и социалната политика, свързани с отложеното влизане в сила на Закона за социалните услуги.
Писмен отговор на 07/02/2020.
07/02/2020
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно техническото и екслоатационно състояние на язовирите в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 07/02/2020.
07/02/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно безплатна ефирна цифрова телевизия, брой потребители.
Писмен отговор на 07/02/2020.
31/03/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно кодифициране на уредбата в социалната сфера.
Писмен отговор на 31/03/2020.
06/03/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно проблеми в Закона за личната помощ.
Отговорено в зала на 06/03/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно напредъка и изпълнението на проектно предложение на Министерството на здравеопазването по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.026 "Продължаваща подкрепа за деинстуционализацията на децата и младежите - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - Компонент 2.
Писмен отговор на 22/04/2020.
27/03/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно приключването на проектите на Семейно-консултативните центрове и превръщането им в Център за обществена подкрепа.
Писмен отговор на 27/03/2020.
31/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно проблеми с депата за строителни отпадъци.
Писмен отговор на 31/03/2020.
31/03/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно изкупуване на електроенергия от изгарянето на боклук двойно над пазарната цена.
Писмен отговор на 31/03/2020.
10/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно допълнителното възнаграждение за медицинския и немедицински персонал, който е на първа линия в борбата с Ковид-19.
Писмен отговор на 10/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки за бременните и майките с малки деца, които са пряко засегнати от пандемията и извънредното положение.
Писмен отговор на 16/04/2020.
16/04/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно мерки за хората, които нямат право на обещетение за безработица в извънредното положение.
Писмен отговор на 16/04/2020.
29/05/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно нарастващия брой случаи на българи в чужбина, които имат проблеми със социалните служби на други страни по повод на своите деца.
Писмен отговор на 29/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарастващия брой случаи на българи в чужбина, които имат проблеми със социалните служби на други страни по повод на своите деца.
Писмен отговор на 29/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно проблеми по прилагането и администрирането на мярката 60/40 (ПМС № 55/30.03.2020 г.) за запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
10/07/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми в Многопрофилна болница за активно лечение - Велинград във връзка с лечението на пациенти с Covid-19.
Отговорено в зала на 10/07/2020.
10/07/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно липсата на единна система за регистриране на случаите на насилие над деца.
Писмен отговор на 10/07/2020.
10/07/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца и липсата на план към нея за 2019 - 2020 г.
Отговорено в зала на 10/07/2020.
10/07/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно Национална програма за закрила на детето за 2020 г..
Писмен отговор на 10/07/2020.
31/07/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Балнеологичен център "Камена" ЕАД - гр. Велинград.
Писмен отговор на 31/07/2020.
31/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми по републикански път ІІІ-8003 в участъка с. Блатница - Стрелча.
Отговорено в зала на 31/07/2020.
09/10/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на южния обход в гр. Велинград, от парк Клептуза до връзката с път ІІ-84 (Велинград - Пазарджик).
Писмен отговор на 09/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на път Велинград - Сърница.
Писмен отговор на 09/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно размер на гарантирания минимален доход.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
09/10/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нов механизъм за определяне на минималната работна заплата и минимални възнаграждения по браншове, които постепенно да заменят минималните осигурителни прагове.
Отговорено в зала на 09/10/2020.
23/10/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
27/11/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Лъчезар Борисов, министър на икономиката относно мярката за български микро, малки и средни предприятия, която минава през Българската банка за развитие.
Писмен отговор на 13/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно социално-икономическите мерки за самоосигуряващите се лица.
Писмен отговор на 11/12/2020.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно социално-икономически мерки за лицата по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.
Отговорено в зала на 18/12/2020.
11/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно правото на пенсия с използване на трите "златни години" преди 1997 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване, с които бе намален срокът за използването му, до края на 2021 г.
Писмен отговор на 11/12/2020.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно доклад на Съвета на Европа за психиатрични институции в България.
Писмен отговор на 18/12/2020.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно прилагане на Закона за социалните услуги.
Писмен отговор на 18/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно етап на организация и реализиране на белодробното трансплантационно лечение на българските граждани.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно деца с редки заболявания.
Писмен отговор на 15/01/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
08/11/2018
09/11/2018
25/01/2019
14/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-199
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС