Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
 • Дата на раждане : 09/05/1979 Пещера, България
 • Професия: икономист;инженер;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
 • Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК;
 • Участие в предишно НС: 42 НС;
 • E-mail: yordan.mladenov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - 08/11/2019
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  16/06/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране на неотложен превантивен ремонт на участък от третокласната пътна мрежа ІІІ-8003 Блатница - Смилец - Дюлево от км 23+764 до км 38+700, свързващ гр. Стрелча с областния център Пазарджик.
  Отговорено в зала на 16/06/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивиране на сметищата в обл. Пазарджик.
  Отговорено в зала на 23/06/2017.
  16/06/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансиране изграждането на Западния околовръстен път на гр. Пазарджик.
  Отговорено в зала на 16/06/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно сключване на договор за изпълнение на общинската мярка по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020".
  Отговорено в зала на 23/06/2017.
  30/06/2017
  Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно наличния финансов ресурс в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
  Писмен отговор на 30/06/2017.
  14/07/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІ-37 Пазарджик - Пещера - Батак.
  Отговорено в зала на 14/07/2017.
  21/07/2017
  Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно пенсионирани служители, работещи в МВР.
  Писмен отговор на 21/07/2017.
  20/10/2017
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно заличаването на резерват "Купена"от списъка на Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО.
  Отговорено в зала на 20/10/2017.
  13/10/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно сигнал за незаконен строеж.
  Писмен отговор на 13/10/2017.
  01/12/2017
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно изпълнение на проект по Програма "Еразъм +".
  Писмен отговор на 01/12/2017.
  16/02/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предстоящи ремонтни дейности на пътната инфраструктура в обл. Пазарджик.
  Писмен отговор на 16/02/2018.
  09/03/2018
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно обвързаната подкрепа.
  Писмен отговор на 09/03/2018.
  09/03/2018
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно нотификациите за обвързаната подкрепа.
  Писмен отговор на 09/03/2018.
  11/05/2018
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обявените конкурси от Регионалното управление на образованието - Пазарджик.
  Отговорено в зала на 11/05/2018.
  27/07/2018
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно ползването на училищни автобуси, в общ. Септември.
  Отговорено в зала на 27/07/2018.
  13/07/2018
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно подпомагане на розопроизводстводителите.
  Отговорено в зала на 13/07/2018.
  21/09/2018
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обявяване на конкурс за директор на СУ "Христо Ботев" в гр. Септември.
  Писмен отговор на 21/09/2018.
  05/10/2018
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно разкрита фабрика за незаконно производство на тютюневи изделия в с. Калугерово, общ. Лесичево, обл. Пазарджик.
  Писмен отговор на 05/10/2018.
  09/11/2018
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на процедура BG16RF0OP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" в общ. Пещера.
  Писмен отговор на 09/11/2018.
  23/11/2018
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно разпространяване на инфлуенца по птиците.
  Отговорено в зала на 23/11/2018.
  30/11/2018
  Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно повдигнато наказателно производство.
  Писмен отговор на 30/11/2018.
  14/12/2018
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно нарушения в Центъра за подкрепа на деца със СОП , град Сърница.
  Писмен отговор на 14/12/2018.
  01/02/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на процедура BG16RF0OP001-2.001 "Енергийна ефективност в периферните райони" в общ. Пещера.
  Писмен отговор на 01/02/2019.
  15/02/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Пазарджик.
  Писмен отговор на 15/02/2019.
  01/03/2019
  Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно техническа инфраструктура на АМ "Струма".
  Писмен отговор на 01/03/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  23/11/2017
  Законопроект за храните
  Входящ номер: 754-04-182
  31/05/2019
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС