Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
  • Дата на раждане : 28/02/1956 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: menda.stoyanova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по бюджет и финанси
председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Италия
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
08/03/2019
Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно направени изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
25/09/2017
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС