Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
 • Дата на раждане : 28/02/1956 София, България
 • Професия: икономист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
 • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
 • E-mail: menda.stoyanova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по бюджет и финанси
  председател 10/05/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Италия
  зам.-председател 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  04/05/2018
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.
  Отговорено в зала на 04/05/2018.
  08/03/2019
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно направени изменения и допълнения на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.
  Отговорено в зала на 08/03/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  25/09/2017
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС