Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
  • Дата на раждане : 12/10/1956 Нова Загора, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 16-ПЛОВДИВ ГРАД;
  • Участие в предишно НС:
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по здравеопазването
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Украйна
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Нигерия
председател 27/07/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
19/05/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно неизпълнение на Решение на № РД-НС-04-11/17.01.2017 г. на Надзорния съвет на НЗОК.
Отговорено в зала на 19/05/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
09/06/2017
Питане към Боил Банов, Министър на културата относно изпълнение на финансовите параметри на решението на Министерския съвет от 01.04.2015 г. за "Многогодишна програма (2015 - 2019) за подкрепа на избрания за "Европейска столица на културата "български град" и Вашата стратегия във връзка с това.
Писмен отговор на 09/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно отсъствието на специализиран медицински транспорт.
Писмен отговор на 16/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проекта "Каскада Въча".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно бутането на ограда на национален паметник на културата с историческо значение и строежа на многоетажен паркинг.
Писмен отговор на 28/07/2017.
28/07/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно плаково протезиране на дъвкателния апарат при възрастни хора.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно утвърждаване на Национална здравна карта.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
20/10/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно основен ремонт на стадион "Пловдив" в гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 20/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на мост, свързващ ул."Копривщица" и бул."България" - гр.Пловдив.
Отговорено в зала на 27/10/2017.
17/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно драстични нарушения, извършени от "СБР - Несебър" АД - гр. Несебър.
Писмен отговор на 17/11/2017.
24/11/2017
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно броя на университетските болници в страната.
Отговорено в зала на 24/11/2017.
01/12/2017
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно определяне на спортни бази за провеждане на световното първенство по волейбол за мъже през 2018 г.
Писмен отговор на 01/12/2017.
19/01/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
08/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структурата и размера за задълженията на община Пловдив.
Писмен отговор на 08/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републикански път III-862, участък с. Бойково - с. Ситово - с. Лилково, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на оториноларингологична помощ на пациентите от обл. Велико Търново.
Отговорено в зала на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно държавни обекти с културно предназначение на територията на община Пловдив.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно държавни обекти със спортно предназначение на територията на община Пловдив.
Писмен отговор на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
09/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на отделението по УНГ в областната болница във Враца - Многопрофилна болница за активно лечение "Хр. Ботев" АД.
Писмен отговор на 09/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно капиталови разходи в Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 23/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на специализирания автомобилен парк към центровете за спешна медицинска помощ.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
02/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно продажбите на лекарствено средство без регистрация в България.
Отговорено в зала на 02/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ на лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно разминаването в данните за задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина.
Писмен отговор на 09/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуреността с болнични легла в обл. Ямбол.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно определянето на национални консултанти в системата на здравеопазването.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно периодична липса на животоподдържащи лекарства.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
16/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пребазиране на Министерството на здравеопазването и на НЗОК.
Отговорено в зала на 16/03/2018.
23/03/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на път II-81 София - Лом, участък Монтана - Лом.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно програмата за дентално протезиране на възрастни хора.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритет 2.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно имотите на българските представителства в Нигерия и Гана.
Писмен отговор на 20/04/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно диспечерските звена в центровете за спешна помощ.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
08/06/2018
Питане към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно обезщетяването на тракийските бежанци.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно структура на областните болници, визия за единен стандарт.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми с лекарствоснабдяването в страната.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно прилагане на Регламент / ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно структура и оптимизиране на работата на Районните здравни инспекции.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно реимбурсиране от НЗОК на медицинските изделия и консумативи.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
18/05/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно пропусквателния режим в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД - Ямбол.
Писмен отговор на 18/05/2018.
11/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно санитарно-хигиенно състояние на граничните контролно-пропускателни пунктове.
Отговорено в зала на 11/05/2018.
01/06/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална здравна карта на Република България.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на Националната здравна каса за първото тримесечие на 2018 г.
Писмен отговор на 01/06/2018.
01/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерки за решаване на проблема със задръстванията на Гранично контролно-пропускателен пункт - Маказа.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осъдителни съдебни решения на НЗОК за неизплатена надлимитна медицинска дейност.
Отговорено в зала на 29/06/2018.
27/07/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно разширение на Голямоконарско шосе, свързващо АМ "Тракия" с гр. Пловдив.
Писмен отговор на 27/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
Писмен отговор на 20/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на управлението на НЗОК.
Писмен отговор на 05/09/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закриване на ревматологичното отделение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
20/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуалното финансово състояние на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново.
Писмен отговор на 20/07/2018.
27/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обслужване на пациенти, нуждаещи се от АГ помощ в Карлово и областта.
Писмен отговор на 27/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изследвания.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно зачестили случаи на нов вид телефонна измама.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно продължаващите проблеми, свързани със структурата и организацията на работата в Районните здравни инспекции.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно необходими спешни мерки за държавните центрове по хемодиализа.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съществуващи доклади, анализи и оценки за актуалното състояние на съоръженията (мостове и тунели) по републиканската пътна мрежа-пътищата от първи, втори и трети клас и автомагистралите.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за деветмесечието на 2018 г.
Писмен отговор на 09/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дължимите от държавата здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за здравното осигуряване.
Писмен отговор на 23/11/2018.
23/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дължимите от държавата здравноосигурителни вноски за бюджета на НЗОК по категории съгласно чл. 40 от Закона за здравното осигуряване.
Писмен отговор на 23/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно продължаващото нарастване на дълговете на българските болници.
Отговорено в зала на 30/11/2018.
07/12/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Изпълненията на финансовите параметри на решенията на Министерски съвет за Многогодишна програма /2015-2019 / за подкрепа на избрания за Европейска столица на културата български град - Пловдив и за етапа на изпълнение на строителството и рехабилитирането на включените обекти със средства от държавния бюджет.
Писмен отговор на 07/12/2018.
14/12/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно стратегията на Министерството на околната среда и водите за преодоляване на високите нива на замърсеност с фини прахови частици в гр. Пловдив, и последиците от това.
Отговорено в зала на 14/12/2018.
21/12/2018
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно изграждане на оперна зала в гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 21/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно очаквани последици от превръщането на Болница " Лозенец " в лечебно заведение за болнична помощ , осигуряващо комплексно лечение на деца.
Писмен отговор на 11/01/2019.
05/10/2018
Питане към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно стратегия на Министерството на труда и социалната политика за компенсиране повишаването на цените на хляба и стоките от първа необходимост.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
11/01/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерство на здравеопазването за осигуряване правото на достъп до медицинска помощ предоставена от общопрактикуващи лекари.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изготвени доклади и анализи с оценка за актуалното експлоатационно състояние на съоръженията (мостове, тунели и виадукти) по републиканската пътна мрежа - пътищата от І, ІІ и ІІ клас и автомагистралите.
Писмен отговор на 25/01/2019.
01/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно организацията на трансплантационното лечение в България.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно системата за верификация при продажбата на лекарствени продукти.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изплащане на надлимитна медицинска дейност от НЗОК.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно премахването на лекоатлетическата писта на стадион "Пловдив".
Отговорено в зала на 15/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно реалния брой на ражданията за 2018 г..
Отговорено в зала на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Пловдив и Пловдив-град.
Писмен отговор на 15/02/2019.
07/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащане на имплантируемия кардиовертер дефибрилатор от НЗОК.
Отговорено в зала на 07/02/2019.
07/02/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политиката на Министерството на здравеопазването за оставането и реализацията в страната на завършилите висшето си образование в България лекари, лекари със специалност и медицински специалисти (сестри и акушери).
Отговорено в зала на 07/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в Софийска област.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Стара Загора.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кърджали.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пловдив.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Добрич.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Варна.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Габрово.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Бургас.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Хасково.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Велико Търново.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Враца.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Благоевград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Монтана.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Видин.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Сливен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Пазарджик.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Ловеч.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Смолян.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Шумен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Перник.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Силистра.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. София-град.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Плевен.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно финансовото състояние на Военномедицинска академия.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Търговище.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Кюстендил.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на лечебни заведения в обл. Разград.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебни заведения.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото състояние на лечебни заведения .
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно случаите на морбили (дребна шарка) на територията на Република България.
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно кампанията за ваксиниране на населението.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
28/06/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно наводненията в гр. Пловдив.
Отговорено в зала на 28/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на психиатрията и психиатричните заболявания в Република България.
Писмен отговор на 05/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно наводненията в гр. Пловдив.
Писмен отговор на 31/07/2019.
28/06/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно увеличено разпространение на заболявания от морбили на територията на Република България.
Писмен отговор на 28/06/2019.
05/07/2019
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно политика на Министерство на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно мерки за решаване на проблема със задръстванията на ГКПП "Маказа".
Отговорено в зала на 31/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на сградата, избрана за новата педиатрична болница.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изпълнение на проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния".
Отговорено в зала на 20/09/2019.
04/10/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно повишаване на възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи.
Отговорено в зала на 04/10/2019.
04/10/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми с трансплантациите и донорството в Република България.
Отговорено в зала на 04/10/2019.
04/10/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно европейско финансиране в областта на здравеопазването за следващия програмен период.
Отговорено в зала на 04/10/2019.
08/11/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неравности по трасето на автомагистрала "Тракия".
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно една от мерките за противодействие на Африканската чума по свинете.
Отговорено в зала на 15/11/2019.
06/12/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно повреда в сградата на Спортно училище "Васил Левски" - град Пловдив.
Писмен отговор на 06/12/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансови задължения на болниците.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно преместването на Метадоновата програма от територията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение"Св. Анна" в София.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
13/12/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно катетеризационни лаборатории и кардиохирургични клиники.
Писмен отговор на 13/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно Национален спортен комплекс (НСК) "Диана".
Писмен отговор на 19/12/2019.
19/12/2019
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно посолския комплекс на Република България в Нигерия.
Писмен отговор на 19/12/2019.
07/02/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно ГКПП Трекляно - с. Извор, Сърбия.
Отговорено в зала на 07/02/2020.
07/02/2020
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Решение № 774/07.11.2003 г. на Министерски съвет на Република България.
Писмен отговор на 07/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно капиталови средства на лечебните заведения с държавна и смесена собственост за 2019 г..
Писмен отговор на 21/02/2020.
27/03/2020
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно кадровата политика в сферата на здравеопазването.
Писмен отговор на 27/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно собствеността на "УМБАЛ" АД - Пловдив.
Писмен отговор на 13/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно Пловдив - Европейска столица на културата.
Писмен отговор на 27/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми в дейността на "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД.
Писмен отговор на 27/03/2020.
02/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно определяне на бази за приемане на болни с COVID-19.
Писмен отговор на 02/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение - Белоградчик.
Писмен отговор на 22/04/2020.
15/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дейността на експертните съвети към Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 15/04/2020.
24/04/2020
Въпрос към Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи относно функционирането на "е-консулски услуги" на МВнР.
Писмен отговор на 24/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ.
Писмен отговор на 22/04/2020.
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово стимулиране на медицинските специалисти в условията на пандемия от COVID-19.
Отговорено в зала на 22/05/2020.
05/06/2020
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
11/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-C001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".
Отговорено в зала на 11/09/2020.
16/10/2020
Питане към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
27/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно дейността на лечебните заведения за болнична помощ, публични предприятия, в условията на пандемия.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
27/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от COVID-19.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно проблеми при наблюдение, лечение и медицинско поддържане на хора с трансплантиран бъбрек в условията на коронакризата.
Писмен отговор на 11/12/2020.
27/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно осигуряване на ваксини, в условията на пандемия с Ковид-19 .
Отговорено в зала на 27/11/2020.
27/11/2020
Питане към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно преобразуване на лечебните заведения за болнична помощ в публични предприятия.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно препоръка на Световната здравна организация пациентите с коронавирус, които са настанени в болница, да не се лекуват с препарата "Ремдесивир".
Писмен отговор на 11/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно придобиване на ваксини срещу COVID-19 за България, алтернативни механизми и начини на придобиване.
Писмен отговор на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно придобиване на ваксини срещу COVID-19 за България, възможността да бъде създадена българска ваксина.
Писмен отговор на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно придобиване на ваксини срещу COVID-19 за България, ефективност и оправданост на разходите.
Писмен отговор на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно придобиване на ваксини срещу COVID-19 за България, кой и по какъв начин взема решенията.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Христо Терзийски, Министър на вътрешните работи относно охранителната дейност при доставката на ваксини относно Ковид-19.
Писмен отговор на 18/12/2020.
18/12/2020
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно създаване на резерв от индивидуални средства за йодна профилактика.
Писмен отговор на 18/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно информация за изпълнение на чл. 53, ал. 2 от Закона за здравето.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
22/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно достъпа на пациенти до медицинска помощ в Ямболска област.
Писмен отговор на 22/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно деца с редки заболявания.
Писмен отговор на 15/01/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно издаване на ваксинационни паспорти.
Писмен отговор на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно пост Ковид-19 синдром.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Плана за ваксиниране в Република България и стратегията за неговото изпълнение.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно прилагането на ваксината на AstraZeneca.
Писмен отговор на 19/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС