Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ
 • Дата на раждане : 07/03/1972 Пловдив, България
 • Професия: агроном;
 • Езици: руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: zapryan.yankov@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Комисия по отбрана
  член 10/05/2017 - 18/10/2018
  Комисия по земеделието и храните
  член 10/05/2017 - до момента
  Комисия по отбрана
  член 19/04/2019 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проверка на изготвяне на технически спецификации на Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров".
  Отговорено в зала на 23/06/2017.
  23/06/2017
  Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно инвестиционен проект на Сухопътни войски.
  Отговорено в зала на 23/06/2017.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път II -58 Кърджали - Асеновград.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  27/04/2018
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кръгово кръстовище на път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград".
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  05/09/2018
  Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно взетите мерки срещу замърсяване на атмосферния въздух в района на с. Белащица от дейността на двете кариери.
  Писмен отговор на 05/09/2018.
  12/10/2018
  Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно последния прием по мярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони.
  Писмен отговор на 12/10/2018.
  17/05/2019
  Питане към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно съоръжението Летище Пловдив.
  Отговорено в зала на 17/05/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  23/11/2017
  Законопроект за храните
  Входящ номер: 754-04-184
  23/11/2017
  Законопроект за храните
  Входящ номер: 754-04-187
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС