Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
  • Дата на раждане : 16/01/1976 Пловдив, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mladen.shishkov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по околната среда и водите
зам.-председател 21/11/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на републикански път II -58 Кърджали - Асеновград.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно кръгово кръстовище на път ІІ-86 "Пловдив - Асеновград".
Писмен отговор на 27/04/2018.
04/05/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно наличие на криминални регистрации на заместник кмета на община Сопот..
Писмен отговор на 04/05/2018.
08/03/2019
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно спортната инфраструктура за лека атлетика.
Отговорено в зала на 08/03/2019.
14/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно експлоатацията на "Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" на територията на с. Шишманци, общ. Раковски, обл. Пловдив.
Отговорено в зала на 14/02/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-19
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС