Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
  • Дата на раждане : 08/08/1960 Асеновград, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно тревожни демографски тенденции в България.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 26/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно функционирането на системите за разделно събиране на масово разпространените отпадъци.
Писмен отговор на 29/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на В и К сектора за кандидатстване по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Мимина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с област Смолян.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / ІІІ-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 12/10/2018.
08/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 08/03/2019.
29/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закупуването на 120 високопроходими спешни автомобили.
Отговорено в зала на 29/03/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно критики към предложения на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата на здравно осигуряване в България в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно критики към системата на здравеопазването в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност - Момина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
26/07/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, финансирани от европейските фондове.
Писмен отговор на 26/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възможностите за решаване на проблема с недостигащите общопрактикуващи лекари за т. нар. неблагоприятни практики по критериите на Националната здравноосигурителна каса.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно риск от бедност и социално изключване на хора в неравностойно положение.
Писмен отговор на 17/01/2020.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно наказателна процедура срещу България, заради екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
27/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали и в страната като цяло.
Писмен отговор на 27/03/2020.
22/05/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите.
Отговорено в зала на 22/05/2020.
15/05/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / III-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - м. Здравец - м. Момина вода - м. Рожен (Чепеларе - Соколовци) в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян.
Отговорено в зала на 15/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност в страната.
Отговорено в зала на 29/05/2020.
12/06/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно заплатите на администрацията в Министерството на околната среда и водите.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000 и от км 18+050 до км 19+600.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
03/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачищните и абразионните процеси по Българското Черноморско крайбрежие и Българското Дунавско крайбрежие.
Писмен отговор на 03/07/2020.
23/10/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно наказателната процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
15/01/2021
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно наказателните процедури срещу България в областта на околната среда.
Отговорено в зала на 15/01/2021.
22/01/2021
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите.
Отговорено в зала на 22/01/2021.
29/01/2021
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно авария на напорен тръбопровод под Варненското езеро за пречистване на отпадъчните води, възникнала през лятото на 2019 година, вследствие на която във Варненското езеро се изляха милиони кубически метри битово-фекални води.
Писмен отговор на 29/01/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС