Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
  • Дата на раждане : 08/08/1960 Асеновград, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: djevdet.chakarov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Комисия по околната среда и водите
член 10/05/2017 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Великобритания
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно тревожни демографски тенденции в България.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 26/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно функционирането на системите за разделно събиране на масово разпространените отпадъци.
Писмен отговор на 29/09/2017.
14/07/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на В и К сектора за кандидатстване по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 14/07/2017.
04/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Мимина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с област Смолян.
Отговорено в зала на 04/05/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неоложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / ІІІ-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Момина вода - местност Рожен (Чепеларе - Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно готовността на ВиК сектора за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 12/10/2018.
08/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020".
Отговорено в зала на 08/03/2019.
29/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно закупуването на 120 високопроходими спешни автомобили.
Отговорено в зала на 29/03/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно критики към предложения на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата на здравно осигуряване в България в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
31/07/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно критики към системата на здравеопазването в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност - Момина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
26/07/2019
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно изпълнението на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, финансирани от европейските фондове.
Писмен отговор на 26/07/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно политиката за спиране на обезлюдяването в малките населени места.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно възможностите за решаване на проблема с недостигащите общопрактикуващи лекари за т. нар. неблагоприятни практики по критериите на Националната здравноосигурителна каса.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
17/01/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно риск от бедност и социално изключване на хора в неравностойно положение.
Писмен отговор на 17/01/2020.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно наказателна процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
27/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали и в страната като цяло.
Писмен отговор на 27/03/2020.
22/05/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно административния капацитет на Министерството на околната среда и водите.
Отговорено в зала на 22/05/2020.
15/05/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" / III-861 (Бачково - Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - м. Здравец - м. Момина вода - м. Рожен (Чепеларе - Соколовци) в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с обл. Смолян.
Отговорено в зала на 15/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност в страната.
Отговорено в зала на 29/05/2020.
12/06/2020
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика относно заплатите на администрацията в Министерството на околната среда и водите.
Отговорено в зала на 12/06/2020.
03/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на път III-8611 "Белица - Загражден" от км 10+430 до км 18+000 и от км 18+050 до км 19+600.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
03/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно свлачищните и абразионните процеси по Българското Черноморско крайбрежие и Българското Дунавско крайбрежие.
Писмен отговор на 03/07/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС