Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
  • Дата на раждане : 27/08/1963 Ямбол, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ВОЛЯ 4.26%;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dora.hristova@parliament.bg


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по бюджет и финанси
член 22/11/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/03/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблем при заплащането на средства, разходвани по клинични пътеки от общинските болници.
Отговорено в зала на 29/03/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-17
05/07/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-18
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС