Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
  • Дата на раждане : 08/10/1978 Дулово, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: desislava.atanasova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по правни въпроси
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Комисия по външна политика
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Грузия
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Туркменистан
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Судан
председател 19/07/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на път ІІ-49 Търговище - Разград на територията на обл. Разград.
Писмен отговор на 27/04/2018.
23/05/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно път II-49 (Търговище - Тутракан).
Отговорено в зала на 23/05/2018.
05/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно чистотата на въздуха в гр.Разград.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
18/01/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно предприетите действия и извършена проверка за почистване на АМ "Струма" на 16.12.2018 г..
Писмен отговор на 18/01/2019.
15/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реализирането на проекти по Проект "Енергийно обновяване на българските домове" в обл. Разград.
Отговорено в зала на 15/03/2019.
30/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно датата на промяна /временно спиране, отнемане, прекратяване или промяна/ на разрешението за употреба на лекарствения продукт "Аналгин хинин" в Република България.
Писмен отговор на 30/03/2020.
26/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разград.
Писмен отговор на 26/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС