Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
  • Дата на раждане : 17/07/1974 Цар Калоян, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС: 43 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Турция
председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на "ВиК" ООД, гр. Исперих за 2016 г. и първото тримесечие на 2017 г.
Писмен отговор на 26/05/2017.
02/06/2017
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно финансиране на консервационно-реставрационни работи по Макбул Ибрахим паша джамия в гр. Разград.
Писмен отговор на 02/06/2017.
21/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно неизплатени средства по схемата за преходна национална помощ, необвързано с производството земеделски стопани.
Писмен отговор на 21/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно регистрирани от органите на МВР хулигански и криминални прояви в периода 26 март - 12 юли 2017 г.
Писмен отговор на 28/07/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно поддържането на пътищата по време на предстоящия зимен сезон в Разградска, Русенска, Силистренска, Шуменска и Търговищка област.
Писмен отговор на 06/10/2017.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно регистрация по Закона за гражданската регистрация.
Писмен отговор на 26/01/2018.
23/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път ІІІ-702 "Пристое-Подайва-Къпиновци-Лъвино-Исперих от км 2+000 до км 22+125.
Отговорено в зала на 23/02/2018.
22/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно дейността на ОД на МВР - област Разград.
Писмен отговор на 22/06/2018.
29/06/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на републиканските пътища на територията на област Разград.
Писмен отговор на 29/06/2018.
12/10/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки срещу замърсяването на въздуха в гр. Разград.
Писмен отговор на 12/10/2018.
31/07/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно републиканската пътна мрежа в границите на общ. Кубрат, обл. Разград.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
28/02/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали.
Отговорено в зала на 28/02/2020.
27/03/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, общ. Кърджали и в страната като цяло.
Писмен отговор на 27/03/2020.
30/10/2020
Въпрос към Боил Банов, Министър на културата относно реконструкция и финансиране на музей "Димитър Ненов", гр. Разград.
Писмен отговор на 30/10/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Исперих и "Водоснабдяване Дунав" ЕООД - гр. Разград за деветмесечието на 2020 г..
Писмен отговор на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно финансовото състояние на "ВиК" ООД - гр. Кърджали и отчет за деветмесечието на 2020 г..
Писмен отговор на 13/11/2020.
22/01/2021
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно предприети действия от МОСВ за превенцията от вредното въздействие на водите и защита на населението.
Писмен отговор на 22/01/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
28/06/2017
Законопроект за концесиите
Входящ номер: 754-04-11
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС