Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
  • Дата на раждане : 09/06/1969 Горна Оряховица, България
  • Професия: финансист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: svetlana.angelova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 19/04/2017 - до момента
Група за приятелство България - Австралия
зам.-председател 23/06/2017 - до момента
Група за приятелство България - Еквадор
председател 23/06/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
27/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Писмен отговор на 27/04/2018.
20/04/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно реализация на програма "Работа" през 2018 г.
Отговорено в зала на 20/04/2018.
08/02/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проекта на Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г..
Отговорено в зала на 08/02/2019.
19/04/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
Писмен отговор на 19/04/2019.
17/05/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Проекта на Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г.
Отговорено в зала на 17/05/2019.
27/09/2019
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно промените, свързани с осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи през отоплителен сезон 2019 - 2020 г.
Отговорено в зала на 27/09/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
25/01/2019
25/01/2019
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС