Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
 • Дата на раждане : 09/06/1969 Горна Оряховица, България
 • Професия: финансист;
 • Езици: английски;руски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 19-РУСЕ;
 • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
 • E-mail: svetlana.angelova@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 19/04/2017 - до момента
  Парламентарна група на ПП ГЕРБ
  член 19/04/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Австралия
  зам.-председател 23/06/2017 - до момента
  Група за приятелство България - Еквадор
  председател 23/06/2017 - до момента
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  04/05/2017
  Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
  Писмен отговор на 04/05/2017.
  27/04/2018
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно изпълнение на Плана за действие за периода 2018-2021 г. към Националната стратегия за дългосрочна грижа.
  Писмен отговор на 27/04/2018.
  20/04/2018
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно реализация на програма "Работа" през 2018 г.
  Отговорено в зала на 20/04/2018.
  08/02/2019
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проекта на Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г..
  Отговорено в зала на 08/02/2019.
  19/04/2019
  Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно анализ на причините за отпадането на децата от детска градина и училище.
  Писмен отговор на 19/04/2019.
  17/05/2019
  Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Проекта на Национална стратегия за детето 2019 - 2030 г.
  Отговорено в зала на 17/05/2019.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  25/01/2019
  25/01/2019
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС