Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
  • Дата на раждане : 31/07/1978 Бенгази, Либия
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС:


Срещи в изборния район
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 08/11/2019
Парламентарна група "БСП за България"
секретар на ПГ 04/07/2019 - 08/11/2019
Комисия по правни въпроси
член 10/05/2017 - 08/11/2019
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 23/06/2017 - 08/11/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
26/05/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализaция на кварталите "Средна кула" и "Долапите" на гр. Русе.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
26/05/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на нов автомагистрален или скоростен път Русе-Велико Търново.
Отговорено в зала на 26/05/2017.
23/06/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе.
Отговорено в зала на 23/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно завършване и въвеждане в експлоатация на сграда на РЗИ - Русе.
Писмен отговор на 16/06/2017.
23/06/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно предоставяне на писмена информация относно Писмо на Министерството на финансите.
Писмен отговор на 23/06/2017.
14/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно задръствания около ГКПП Дунав мост.
Отговорено в зала на 14/07/2017.
30/06/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно организация на дейностите с деца със специални образователни потребности.
Писмен отговор на 30/06/2017.
07/07/2017
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно изграждане на нов логистичен център за поддръжка на конвои в района на учебния полигон "Николово" край Русе.
Писмен отговор на 07/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на депо за отпадъци във вододайната зона на Варна.
Писмен отговор на 01/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състояние и ремонт на мостово съоръжение "Дъгов мост" над р. Русенски лом, гр.Русе.
Писмен отговор на 06/10/2017.
06/10/2017
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно предоставяне на информация на гражданите отсносно промените в КСО за изчисляването на индивидуалните коефициенти.
Писмен отговор на 06/10/2017.
13/10/2017
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предоставяне на информация за закритите училища, за брой на учениците и паралелките в действащите училища по отделни населени места в област Русе.
Писмен отговор на 13/10/2017.
27/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ РУСЕ АД и мерки за развитието й.
Писмен отговор на 27/10/2017.
01/12/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно подготвеност на органите на Министерството на вътрешните работи за окозване на първа долекарска помощ на пострадали при инциденти.
Писмен отговор на 01/12/2017.
01/12/2017
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно структура и размера на задълженията на община Русе от 2012 г. до сега.
Писмен отговор на 01/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно замърсеността с фини прахови частици в Област Русе.
Писмен отговор на 15/12/2017.
15/12/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състояние на плавателния път по река Дунав и корабоплаването в българския участък.
Писмен отговор на 15/12/2017.
19/01/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно събрани такси за изземване на наносни отложения от река Дунав.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно животновъден обект в регулация на село Церовец, община Иваново, област Русе.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно Договор № BG05M9OP001-2.004-0050-С01 за проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие" на територията на общ. Бяла, обл. Русе.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно становище на Министъра на здравеопазването във връзка с имот, собственост на Многопрофилна болница за активно лечение "КАНЕВ" АД.
Писмен отговор на 19/01/2018.
26/01/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно статута на гр. Русе като център на Северен централен район.
Отговорено в зала на 26/01/2018.
09/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мостово съоръжение в центъра на с. Басарбово, общ. Русе.
Писмен отговор на 09/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно почистване на речното корито на р. Русенски Лом в обхвата на с. Басарбово.
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Иваново за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ценово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Борово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Сливо поле за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/02/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК *********, развиваща производствена дейност в защитена зона "Студена река" по Натура 2000, с код 0000233 в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, община Ценово, област Русе.
Писмен отговор на 23/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Две могили за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Ветово за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Русе за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на община Бяла /Русенско/ за 2017 г..
Писмен отговор на 16/02/2018.
09/03/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно необходимостта от повишаване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
09/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно мерки за сигурност в българските училища.
Отговорено в зала на 09/03/2018.
30/03/2018
Въпрос към Емил Караниколов, министър на икономиката относно промяна на границите и стратегия за развитие на Свободна зона-Русе.
Отговорено в зала на 30/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на път от гр. Русе до гр. Свищов.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно обезпеченост на звената за незабавна намеса при инциденти с опасни вещества и материали от ГД Пожарна безопасност и защита на населението.
Писмен отговор на 27/04/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно завършване и въвеждане в експлоатация на сградата на Регионална здравна инспекция - Русе.
Писмен отговор на 27/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно спазването на правилата за движение в България от водачи на моторни превозни средства с чужда регистрация.
Отговорено в зала на 01/06/2018.
18/05/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно новият индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г..
Писмен отговор на 18/05/2018.
18/05/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно железопътен превоз на лицата с увреждания и с ограничена подвижност.
Писмен отговор на 18/05/2018.
29/06/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно способности на МВР за реагиране при радиационни, химически и биологически заплахи.
Писмен отговор на 29/06/2018.
06/07/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно ресурсна обезпеченост и организация на работа на служителите в звената на МВР, които се занимават със сигнали за инциденти с животни.
Писмен отговор на 06/07/2018.
06/07/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на УМБАЛ Канев АД във връзка с нови сигнали за трудности в работата на лечебното заведение.
Писмен отговор на 06/07/2018.
05/09/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по пътя Русе - Бяла.
Отговорено в зала на 05/09/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно зачестили оплаквания и притеснения на граждани във връзка с кръводаряването.
Писмен отговор на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно актуално състояние на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изразходваните финансови средства и стойността на сключените договори.
Писмен отговор на 28/09/2018.
21/09/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изграждане на канализация в кварталите Средна кула и Долапите на град Русе.
Отговорено в зала на 21/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприети мерки от органите на МВР за преустановяване, разкриване и недопускане извършването на престъпление по чл. 159 Наказателния кодекс.
Писмен отговор на 28/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно мерки за недопускане на заболяването африканска чума по свинете в България.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно системни спирания на тока в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в област Русе.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно Проект на Заповед за ограничаване на груповия лов на дива свиня във връзка със заболяването на Африканска чума по свинете.
Писмен отговор на 05/10/2018.
05/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на второкласен път II-21 от републиканската пътна мрежа Русе-Силистра.
Отговорено в зала на 05/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Младен Маринов , Министър на вътрешните работи относно предприети действия за контрол на пътното движение на тежкотоварни автомобили на територията на общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно неотложен ремонт на пътища в общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 19/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на необходимите средства за завършване на сградата на РЗИ - Русе и осигуряване на необходими МПС за РЗИ - Русе.
Писмен отговор на 09/11/2018.
09/11/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предприемане на мерки за обезопасяване на железопътната линия, преминаваща през гр. Русе.
Писмен отговор на 09/11/2018.
16/11/2018
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно мерки за осигуряване чистота на атмосферния въздух в Русе.
Отговорено в зала на 16/11/2018.
30/11/2018
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно Работата на портала за електронни услуги на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и организираните изпити за придобиване на професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност и за консултанти по АДР.
Писмен отговор на 30/11/2018.
14/12/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонтни работи по пътя Русе - Разград - Шумен.
Писмен отговор на 14/12/2018.
11/01/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно очаквани последици от превръщането на Болница " Лозенец " в лечебно заведение за болнична помощ , осигуряващо комплексно лечение на деца.
Писмен отговор на 11/01/2019.
11/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно средства по програма "Околна среда" за чистотата на атмосферния въздух в Русе.
Отговорено в зала на 11/01/2019.
01/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки за подобряване на състоянието на трансфузионната медицина и снабдяването с кръв и кръвни съставки в Република България.
Отговорено в зала на 01/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно актуално състояние на Университетска болница за активно лечение "Канев" АД.
Писмен отговор на 08/02/2019.
08/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходим ремонт на Дъгов мост над р. Русенски лом, гр. Русе.
Отговорено в зала на 08/02/2019.
01/02/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно състояние на плавателния път по р. Дунав и корабоплаването в българския участък за 2017 и 2018 г..
Писмен отговор на 01/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура във ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Русе.
Писмен отговор на 15/02/2019.
15/02/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечаване на йодната профилактика в Република България.
Писмен отговор на 15/02/2019.
01/03/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изгаряне на "RDF" за производство на електрическа и топлинна енергия в "ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ" АД.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Цецка Цачева, Министър на правосъдието относно нередности във връзка със Заповедното производство.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно безопасност при експлоатация на сградата на Безистен в гр. Ямбол.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно състоянието на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на обл. Русе.
Писмен отговор на 01/03/2019.
01/03/2019
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансиране на дунавските общини за осъществяване на дезинсекционна кампания през 2019 г..
Писмен отговор на 01/03/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимо преустройство на кръстовище на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
05/07/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно противоградна защита на територията на Република България.
Отговорено в зала на 05/07/2019.
14/06/2019
Въпрос към Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно регистрирани корабособственици и кораби в Република България, както и акостирания на кораби под чужд флаг в пристанища в българския участник на р. Дунав.
Писмен отговор на 14/06/2019.
21/06/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно осигуряване на безопасността на гражданите чрез своевременно почистване на речните корита и дерета за изпразване на язовири в обл. Русе и в частност дерето на яз. "Николово", в с. Николово, общ. Русе.
Писмен отговор на 21/06/2019.
20/09/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно горене на отпадъци в ТЕЦ Русе, замърсяване на въздуха от промишлени замърсители и с фини прахови частици.
Писмен отговор на 20/09/2019.
Предложения към законопроекти за второ четене
01/11/2018
ЗИД на Наказателния кодекс
Входящ номер: 854-04-173
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС