Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
  • Дата на раждане : 17/06/1965 с. Смирненски, България
  • Избран(а) с политическа сила: Движение за права и свободи - ДПС 9.24%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Комисия по енергетика
член 10/05/2017 - 26/03/2021
Комисия по земеделието и храните
зам.-председател 10/05/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Швейцария
зам.-председател 23/06/2017 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно липсата на анализи, визия и позиции на Министерството на земеделието, храните и горите за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
08/09/2017
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони.
Отговорено в зала на 08/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно проблеми при провеждането на електронни търгове за продажба на дървесина, организирани от ДП.
Писмен отговор на 28/07/2017.
05/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни животни (овце и кози).
Писмен отговор на 05/09/2018.
28/09/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно определяне цената на поливната вода от "Напоителни системи" ЕАД - клон Хасково, за поливен сезон 2018 г.
Писмен отговор на 28/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкцията и рехабилитацията на Републикански път III-2001, Писанец - Ветово - Глоджево - Кубрат, преминаващ през територията на общ. Ветово, обл. Русе.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
30/11/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предстоящ програмен период и бъдеща обща селскостопанска политика.
Писмен отговор на 30/11/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС