Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
  • Дата на раждане : 06/05/1956 Ловеч, България
  • Професия: журналист;
  • Езици: английски;немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:

Изразходвани средства
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Полша
зам.-председател 19/11/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
16/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно спиране на процедура за предоставена концесия.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с. Чифлик и с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
28/07/2017
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно спазване на законовата процедура при изпълнение на съдебно решение за отмяна на заповед за прекратяване на служебното правоотношение на страши комисар Г. И. като директор II степен на Областна дирекция на МВР - Ловеч, и издаване на заповед за повторно прекратяване на служебното му правоотношение от същата длъжност, без той да я е заемал.
Писмен отговор на 28/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спешна необходимост от възобновяване строителството на нов мост над река Вит в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спешни мерки за рекултивация на депо за неопасни отпадъци отпадъци в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 01/09/2017.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020.
Писмен отговор на 16/02/2018.
23/03/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно нарушения при изпълняване на дейността на началника на РУ - Тетевен.
Отговорено в зала на 23/03/2018.
27/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно оздравителния план на Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р. Параскев Стоянов" - Ловеч.
Отговорено в зала на 27/04/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горските пътища.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно действия на Агенцията за социално подпомагане.
Писмен отговор на 05/09/2018.
12/10/2018
Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател относно инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление.
Отговорено в зала на 12/10/2018.
11/01/2019
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно осигуряването на надеждна охрана на складове с въоръжение и боеприпаси, подчинени на бригада "Логистика".
Отговорено в зала на 11/01/2019.
25/01/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно изпълнението на проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност".
Отговорено в зала на 25/01/2019.
15/02/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инвестициите в инфраструктура на ВиК сектора с цел подобряване на качеството на услугата за 2015, 2016, 2017 и 2018 г., предлагана на потребителите от обл. Ловеч.
Писмен отговор на 15/02/2019.
21/06/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно провалено изпълнение на част от проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч.
Отговорено в зала на 21/06/2019.
31/07/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 31/07/2019.
29/11/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно незаконосъобразни действия по почистване на коритото на река Вит.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/12/2019
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
13/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проваленото изпълнение на част от проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч.
Отговорено в зала на 13/12/2019.
13/12/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконосъобразни действия при строителството на автомагистрала "Хемус" в участъците след километър 87+800.
Отговорено в зала на 13/12/2019.
31/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно връщането в българското здравеопазване на "десетки, дори стотици милиона лева", източени от болници и НЗОК, установени от проверки преди повече от две години.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
14/02/2020
Питане към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проектирането и строителството на необходимия за водоснабдяването на десетки селища в Ловешка и Плевенска област язовир "Черни Осъм".
Отговорено в зала на 14/02/2020.
21/02/2020
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно политиката на Министерството на енергетиката по контрола на инвестиционната дейност и ремонтните работи на дружество "ЧЕЗ-България" АД.
Отговорено в зала на 21/02/2020.
03/07/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проваленото изпълнение на проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч.
Отговорено в зала на 03/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно ремонтни работи на път със свободен достъп "Беклемето - хижа Дерменка" в Национален парк "Централен Балкан".
Писмен отговор на 11/09/2020.
23/10/2020
Питане към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.
Отговорено в зала на 23/10/2020.
15/01/2021
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно осигуряване на питейна вода и вода за битови нужди на жителите на селата Градежница и Глогово, община Тетевен, област Ловеч.
Отговорено в зала на 15/01/2021.
26/02/2021
Въпрос към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно политиката на Министерството на туризма по организацията, управлението и стопанисването на хижите и заслоните в планините и по-специално каква е собствеността, кой стопанисва и кой управлява хижа Коман, намираща се в Троянския балкан, в местността Коман на Васильовска планина.
Писмен отговор на 26/02/2021.
05/03/2021
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно политиката на Министерство на младежта и спорта по разработване, организиране, координиране и контрол при провеждане на социалния туризъм и по-конкретно хижа Коман, Васильовска планина на Троянския предбалкан, село Терзийско, община Троян, област Ловеч.
Писмен отговор на 05/03/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
14/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-199
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС