Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА
  • Дата на раждане : 13/02/1958 Троян, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: немски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 11-ЛОВЕЧ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: valentina.naydenova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/05/2017 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
02/06/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно стратегия на Министерство на здравеопазването за здравно наблюдение и лечение на психично болните пациенти.
Отговорено в зала на 02/06/2017.
16/06/2017
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно спиране на процедура за предоставена концесия.
Отговорено в зала на 16/06/2017.
02/06/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно цялостна политика на министерство на здравеопазването във връзка с Препоръка на Съвета на ЕС относно Националната програма за реформи на България за 2017 г..
Отговорено в зала на 02/06/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно възможности за стопанисване и управление от община Троян на находища на минерални води в с. Чифлик и с. Шипково, общ. Троян, обл. Ловеч.
Отговорено в зала на 01/09/2017.
28/07/2017
Питане към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
28/07/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно идея на министъра на здравеопазването за постепенно заменяне на държавните областни болници с частни и съответствието на тази идея с текста в чл. 52 ал. 1 от Конституцията на Република България.
Отговорено в зала на 28/07/2017.
01/09/2017
Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно спешна необходимост от възобновяване строителството на нов мост над река Вит в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно спешни мерки за рекултивация на депо за неопасни отпадъци отпадъци в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч.
Писмен отговор на 01/09/2017.
01/09/2017
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно ангажимент за извършване на обществени превозни услуги от страна на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД по линия Троян-Плевен-Троян.
Писмен отговор на 01/09/2017.
08/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предоставяне на обобщена информация за структурата на приходите и разходите на организациите реализиращи дейност във функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 08/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно осигуряване на достъп до извънболнична медицинска помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
Отговорено в зала на 06/10/2017.
19/09/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно представяне на подробна информация за направените касови разходи от Министерството на здравеопазването, по отделни видове показатели, съгласно одобрената за съответната година бюджетна класификация за годините - 2014 г., 2015 г. и 2016 г.
Писмен отговор на 19/09/2017.
06/10/2017
Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно предоставяне на представената информация от Министерство на здравеопазването пред Националния статистически институт, във връзка с регламент (ЕС) 2015/359 на Комисията от 4 март 2015 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване, за годините 2014 г., 2015 г., 2016 г..
Писмен отговор на 06/10/2017.
19/01/2018
Въпрос към Валентин Радев, Министър на вътрешните работи относно упражняване на физическа сила при задържане на гражданка от гр. Тетевен.
Писмен отговор на 19/01/2018.
19/01/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно предприети мерки при констатиран случай на опит за бракониерство на риба.
Писмен отговор на 19/01/2018.
02/02/2018
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряване на родилната помощ в страната.
Отговорено в зала на 02/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно обобщена информация за разходваните средства от структурите на Министерския съвет за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно обобщена информация за разходваните средства от структури на Министерството на отбраната за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно обобщена информация за разходваните средства от структури на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 16/02/2018.
16/02/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно приемането от Министерски съвет на промени в Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни нужди.
Отговорено в зала на 16/02/2018.
02/03/2018
Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно обобщена информация за разходваните средства от структурите на МС за функция "Здравеопазване".
Писмен отговор на 02/03/2018.
05/04/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проект "Подобряване на условията за лечение на спешните състояния", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", приоритет 2.
Отговорено в зала на 05/04/2018.
01/06/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно изпълнението на бюджета на Националната здравна каса за първото тримесечие на 2018 г..
Писмен отговор на 01/06/2018.
22/06/2018
Въпрос към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно контрол върху добива на дървесина в националните паркове.
Писмен отговор на 22/06/2018.
08/06/2018
Питане към Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите относно състоянието на горските пътища.
Отговорено в зала на 08/06/2018.
05/09/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно подобряване на управлението на НЗОК.
Писмен отговор на 05/09/2018.
05/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно прехвърлянето на Изпълнителна агенция "Медицински одит", като щат и бюджет, към системата на НЗОК.
Писмен отговор на 05/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно проверки на Инспекция по труда за спазване на чл. 302 от Кодекса на труда, във връзка с дуалното обучение.
Писмен отговор на 12/10/2018.
12/10/2018
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно дуалното обучение.
Писмен отговор на 12/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно участието на Министерство на здравеопазването в проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020, с бенефициент Министерство на труда и социалната политика, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Писмен отговор на 19/10/2018.
19/10/2018
Въпрос към Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика относно обявената обществена поръчка за разработване на методики за медицинската експертиза и оценка на работоспособността в изпълнение на проект ВG05М9ОР001-3.010 "Експертиза на работоспособността" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
Писмен отговор на 19/10/2018.
26/10/2018
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно недостатъчната осигуреност на населението на с. Цар Асен, община Попово с питейна вода.
Писмен отговор на 26/10/2018.
09/11/2018
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно осигуряването на гр. Генерал Тошево и още 40 села с линейки за спешната медицинска помощ.
Писмен отговор на 09/11/2018.
Предложения към законопроекти за второ четене
23/11/2017
Законопроект за храните
Входящ номер: 754-04-182
08/11/2018
09/11/2018
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС