Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
  • Дата на раждане : 09/06/1972 Сливен, България
  • Професия: икономист;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: desislava.taneva@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 19/04/2017 - 15/05/2019
Комисия по земеделието и храните
председател 10/05/2017 - 15/05/2019
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно изпълнение на ПРСР 2014- 2020 г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно изпълнение на ПМДР 2014 - 2020 г..
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно сключени договори с възложител търговски дружества и държавни предприятия от системата на Министерството на земеделието и храните с принципал министъра на земеделието и храните в периода 26.01.2017 г. - 21.04.2017 г.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Спас Попниколов, служебен министър на регионалното развитие и благоустройството относно Численост на служителите в МРРБ и структурите към него, вкл. и търговските дружества, на които принципал е министърът на регионалното развитие и благоустройството.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно индикативен график на оторизация на плащанията за Кампания 2016 г.
Писмен отговор на 04/05/2017.
04/05/2017
Въпрос към Христо Бозуков, служебен министър на земеделието и храните относно Заповед № РД-09-361/13.04.2017 г., с която се изменя и допълва Заповед № РД09-160/28.02.2017 г, изменена със Заповед № РД-09-278/31.03.2017 г. на МЗХ.
Писмен отговор на 04/05/2017.
29/09/2017
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора.
Писмен отговор на 29/09/2017.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС