Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ
 • Дата на раждане : 08/07/1975 Благоевград, България
 • Професия: мениджър;
 • Езици: руски;португалски;
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
 • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
 • Участие в предишно НС:
 • E-mail: dimitar.gamishev@parliament.bg

Нещатни сътрудници
  Парламентарна дейност
  44-то Народно събрание
  член 10/05/2017 - 29/03/2018
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  26/05/2017
  Въпрос към Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството на АМ Струма.
  Отговорено в зала на 26/05/2017.
  28/07/2017
  Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция.
  Отговорено в зала на 28/07/2017.
  28/07/2017
  Въпрос към Николай Петров, Министър на здравеопазването относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура".
  Отговорено в зала на 28/07/2017.
  30/03/2018
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.
  Отговорено в зала на 30/03/2018.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС