Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
МИТКО КОСТАДИНОВ ПОЛИХРОНОВ
МИТКО КОСТАДИНОВ ПОЛИХРОНОВ
  • Дата на раждане : 03/11/1965 Маджарово, България
  • Професия: бизнесмен;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mitko.polihronov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 25/04/2019 - до момента
Парламентарна група на ПП ГЕРБ
член 25/04/2019 - до момента
Комисия по енергетика
член 09/09/2020 - до момента
Група за приятелство България - САЩ
член 05/06/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС