Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
  • Дата на раждане : 12/04/1956 Хасково, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: smilyana.nitova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 26/06/2019 - до момента
Комисия по правни въпроси
член 10/07/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно водоснабдяването на град Хасково.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
20/09/2019
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно качеството на водата в Симеоновград, област Хасково.
Отговорено в зала на 20/09/2019.
17/01/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно издаване на здравноосигурителна карта на здравноосигурените лица.
Писмен отговор на 17/01/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС