Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
  • Дата на раждане : 05/01/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anna.slavova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 26/06/2019 - до момента
Комисия по образованието и науката
член 10/07/2019 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 10/07/2019 - до момента
Група за приятелство България - Тунис
председател 31/07/2019 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечаване на спешната помощ с кадри.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на държавните и общинските болници.
Писмен отговор на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обучението на ученици и студенти, диагностицирани с дислексия, дисграфия, дискалкулия, диспраксия.
Писмен отговор на 29/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечеността на болниците със серум срещу змийска отрова.
Писмен отговор на 22/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно доклад за техническо обследване на нова детска болница.
Писмен отговор на 22/11/2019.
31/01/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предстоящото през м. май национално външно оценяване за IV клас по български език и литература.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
11/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приключване на учебната 2019/2020 година.
Писмен отговор на 11/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно секвениране на SARS-Cov-2 от български изолати.
Писмен отговор на 22/05/2020.
05/06/2020
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална многопрофилна детска болница.
Писмен отговор на 26/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно работа на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ).
Писмен отговор на 26/06/2020.
24/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан на 08.06.2020 г..
Писмен отговор на 24/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Национална многопрофилна детска болница.
Отговорено в зала на 11/09/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС