Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
  • Дата на раждане : 05/01/1978 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: anna.slavova@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 26/06/2019 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Тунис
председател 31/07/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
08/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечаване на спешната помощ с кадри.
Писмен отговор на 08/11/2019.
15/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансово състояние на държавните и общинските болници.
Писмен отговор на 15/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно обучението на ученици и студенти, диагностицирани с дислексия, дисграфия, дискалкулия, диспраксия.
Писмен отговор на 29/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно обезпечеността на болниците със серум срещу змийска отрова.
Писмен отговор на 22/11/2019.
22/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно доклад за техническо обследване на нова детска болница.
Писмен отговор на 22/11/2019.
31/01/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно предстоящото през м. май национално външно оценяване за IV клас по български език и литература.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
11/05/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно приключване на учебната 2019/2020 година.
Писмен отговор на 11/05/2020.
22/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно секвениране на SARS-Cov-2 от български изолати.
Писмен отговор на 22/05/2020.
05/06/2020
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Национална многопрофилна детска болница.
Писмен отговор на 26/06/2020.
26/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно работа на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ).
Писмен отговор на 26/06/2020.
24/07/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование, подписан на 08.06.2020 г..
Писмен отговор на 24/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Национална многопрофилна детска болница.
Отговорено в зала на 11/09/2020.
16/10/2020
Питане към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
16/10/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно неправомерни действия от страна на служители на Националния осигурителен институт.
Писмен отговор на 16/10/2020.
13/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно капацитет на РЗИ.
Писмен отговор на 13/11/2020.
13/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно предпазни средства в сферата на предучилищното и училищно образование.
Писмен отговор на 13/11/2020.
27/11/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно достъп до преглед и изследвания на пациенти с доказан положителен резултат от PCR тест за Ковид-19 по време на предписаната им задължителна изолация.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
11/12/2020
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 - 2021 г., в контекста на продължаващата пандемия.
Отговорено в зала на 11/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно нарушаване на нормалните отношения между работодател и служители в Агенцията по заетостта.
Писмен отговор на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно етап на организация и реализиране на белодробното трансплантационно лечение на българските граждани.
Писмен отговор на 15/01/2021.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно информация за изпълнение на чл. 53, ал. 2 от Закона за здравето.
Писмен отговор на 15/01/2021.
18/12/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно зачестили сигнали от граждани и общински администрации за лица, които имат право да се регистрират като безработни в бюрата по труда по места, но им е отказана такава регистрация.
Писмен отговор на 18/12/2020.
15/01/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно деца с редки заболявания.
Писмен отговор на 15/01/2021.
19/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно решение на Отрасловия съвет към Министерството на образованието и науката за национално анкетно проучване.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно проблеми на страдащите от синдром на Даун.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
05/03/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно промени в Наредбата за медицинската експертиза.
Писмен отговор на 05/03/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
14/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-199
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС