Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
  • Дата на раждане : 08/12/1962 с. Иваново, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 19-РУСЕ;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС;
  • E-mail: dobrin.danev@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 11/11/2019 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
06/12/2019
Въпрос към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно действия на Министерство на земеделието, храните и горите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г.
Отговорено в зала на 06/12/2019.
20/12/2019
Въпрос към Нено Димов, Министър на околната среда и водите относно контролни дейности на Министерството на околната среда и водите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете, през 2019 г.
Отговорено в зала на 20/12/2019.
31/01/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно рехабилитация на път III-501.
Отговорено в зала на 31/01/2020.
07/02/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимост от рехабилитация на път II-52.
Отговорено в зала на 07/02/2020.
02/10/2020
Питане към Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите относно осигуряване на условия за нормално протичане на есенната сеитба в основни зърнопроизводителни райони.
Отговорено в зала на 02/10/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС