Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ
  • Дата на раждане : 13/02/1972 Варна, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: desislav.taskov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 12/11/2019 - до момента
Комисия по здравеопазването
член 21/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - Мексико
председател 19/11/2019 - до момента
Група за приятелство България - Уругвай
председател 31/01/2020 - до момента
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансови задължения на болниците.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на интензивно отделение при Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Св. София" ЕАД.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дарителски платформи за закупуването на медицинска апаратура.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно преместването на Метадоновата програма от територията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение"Св. Анна" в София.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса Covid-19 на територията на България.
Писмен отговор на 06/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно реализиране на проект в УМБАЛ "Света Анна" - София.
Писмен отговор на 13/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми в УМБАЛ "Св. Анна" АД - София.
Писмен отговор на 27/03/2020.
02/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно определяне на бази за приемане на болни с COVID-19.
Писмен отговор на 02/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение - Белоградчик.
Писмен отговор на 22/04/2020.
28/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащането в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово, в условията на извънредното положение в страната.
Писмен отговор на 28/04/2020.
08/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки за дезинфекция и превенция в условията на пандемията с COVID-19.
Писмен отговор на 08/05/2020.
12/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липсващи жизненоважни лекарства.
Писмен отговор на 12/05/2020.
29/05/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно установена авария на напорен тръбопровод, свързващ Канално-помпена станция /КПС/ "Аспарухово" с КПК "Запад", изграден по проект по Програма "ИСПА" мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/016 за управление на водния цикъл на гр. Варна.
Писмен отговор на 29/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно установена авария на напорен тръбопровод, свързващ Канално-помпена станция /КПС/ "Аспарухово" с КПК "Запад", изграден по проект по Програма "ИСПА" мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/016 за управление на водния цикъл на гр. Варна.
Писмен отговор на 05/06/2020.
Предложения към законопроекти за второ четене
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС