Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Народни представители
Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ
ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ
  • Дата на раждане : 13/02/1972 Варна, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;испански;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП за БЪЛГАРИЯ 27.93%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: desislav.taskov@parliament.bg
Парламентарна дейност
44-то Народно събрание
член 12/11/2019 - 26/03/2021
Комисия по външна политика
член 01/10/2020 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Мексико
председател 19/11/2019 - 26/03/2021
Група за приятелство България - Уругвай
председател 31/01/2020 - 26/03/2021
Законодателна дейност
Парламентарен контрол
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно финансови задължения на болниците.
Писмен отговор на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно състоянието на интензивно отделение при Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Св. София" ЕАД.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно дарителски платформи за закупуването на медицинска апаратура.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
29/11/2019
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно преместването на Метадоновата програма от територията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение"Св. Анна" в София.
Отговорено в зала на 29/11/2019.
06/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса Covid-19 на територията на България.
Писмен отговор на 06/03/2020.
13/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно реализиране на проект в УМБАЛ "Света Анна" - София.
Писмен отговор на 13/03/2020.
27/03/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно проблеми в УМБАЛ "Св. Анна" АД - София.
Писмен отговор на 27/03/2020.
02/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно определяне на бази за приемане на болни с COVID-19.
Писмен отговор на 02/04/2020.
22/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно Многопрофилна болница за активно лечение - Белоградчик.
Писмен отговор на 22/04/2020.
28/04/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно заплащането в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово, в условията на извънредното положение в страната.
Писмен отговор на 28/04/2020.
08/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно мерки за дезинфекция и превенция в условията на пандемията с COVID-19.
Писмен отговор на 08/05/2020.
12/05/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно липсващи жизненоважни лекарства.
Писмен отговор на 12/05/2020.
05/06/2020
Питане към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици.
Отговорено в зала на 05/06/2020.
29/05/2020
Въпрос към Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно установена авария на напорен тръбопровод, свързващ Канално-помпена станция /КПС/ "Аспарухово" с КПК "Запад", изграден по проект по Програма "ИСПА" мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/016 за управление на водния цикъл на гр. Варна.
Писмен отговор на 29/05/2020.
05/06/2020
Въпрос към Емил Димитров, Министър на околната среда и водите относно установена авария на напорен тръбопровод, свързващ Канално-помпена станция /КПС/ "Аспарухово" с КПК "Запад", изграден по проект по Програма "ИСПА" мярка 2002/BG/16/Р/РЕ/016 за управление на водния цикъл на гр. Варна.
Писмен отговор на 05/06/2020.
12/06/2020
Въпрос към Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно прилагане на практика ПМС 55/30.03.2020 г..
Писмен отговор на 12/06/2020.
18/06/2020
Въпрос към Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването относно отказ от изплащане на допълнително възнаграждение за работа на първа линия в борбата с COVID-19 за специалисти от "Комплексен онкологичен център - Русе" ЕООД.
Отговорено в зала на 18/06/2020.
31/07/2020
Питане към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за намаляване на задълженията на държавните и общинските болници.
Отговорено в зала на 31/07/2020.
11/09/2020
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно изпълнението на проект № BG16RFOP001-4.001-0001-C001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".
Отговорено в зала на 11/09/2020.
16/10/2020
Питане към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19.
Отговорено в зала на 16/10/2020.
27/11/2020
Питане към Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма относно преобразуване на лечебните заведения за болнична помощ в публични предприятия.
Отговорено в зала на 27/11/2020.
05/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно осигуряване нормалната работа на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) към Министерството на здравеопазването.
Писмен отговор на 05/02/2021.
12/02/2021
Въпрос към Красимир Вълчев, министър на образованието и науката относно експлоатирането на циклотрон за производство на изотопи за диагностика и лечение на онкоболни пациенти TR-24, закупен и със средства на МОН.
Писмен отговор на 12/02/2021.
05/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно експлоатирането на циклотрон за производство на изотопи за диагностика и лечение на онкоболни пациенти TR-24.
Писмен отговор на 05/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно издаване на ваксинационни паспорти.
Писмен отговор на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно пост Ковид-19 синдром.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно Плана за ваксиниране в Република България и стратегията за неговото изпълнение.
Отговорено в зала на 19/02/2021.
19/02/2021
Въпрос към Костадин Ангелов, Министър на здравеопазването относно прилагането на ваксината на AstraZeneca.
Писмен отговор на 19/02/2021.
Предложения към законопроекти за второ четене
15/10/2020
ЗИД на Кодекса на труда
Входящ номер: 054-04-201
Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС